DŮLEŽITOST PŘIPRAVENÉHO PROSTŘEDÍ

HANKA SLABÁ

Děti ve věku do 6 let se rozvíjejí a vzdělávají převážně díky přímé interakci se svým nejbližším okolím. Každé prostředí, kde se děti pohybují by mělo být připravené tak, aby bylo pro děti nejen bezpečné, ale také podporující, aby respektovalo jejich vývojové potřeby. Připravené prostředí je klíčový pojem montessori pedagogiky. V rozhovoru s Hankou Slabou se dotkneme mnoha aspektů tohoto obsáhlého tématu. Nepůjdeme do přílišných podrobností, ale předáme typy, jak lze připravené prostředí využít pro rozvoj dětí v předškolním věku.

 

Bio nebio

Hanka Slabá je lingvistka, pedagožka a lektorka se zkušeností s prací s dětmi od 1,5 roku po dospělé. V pedagogice se pohybuje od roku 2000. Učila cizince češtinu, vyučovala český jazyk na gymnáziu. Jako hlavní pedagog vedla montessori mateřskou školu, pracovala na prvním stupni ZŠ a pracovala jako zástupkyně ředitelky. Vedla semináře na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a semináře Montessori pedagogiky pro učitele a rodiče. Absolvovala mezinárodní diplomový kurz pro učitele dětí ve věku 3-6 let u Association Montessori International (AMI), kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován a další. Má zkušenosti ze zahraničních škol v Německu, Nizozemí, Británii, Francii a z mnoha v Čechách. Pro potřeby mateřských škol adaptovala montessori materiály pro jazykovou oblast. Pracuje jako montessori metodička a odborná asistentka mezinárodních výcviků v Montessori Institutu Praha. "Je autorkou knihy Montessori školka. Je manželkou a matkou 4 dětí, které ji vedou cestou montessori principů.