JAK ŘEŠIT KONFLIKT MEZI DĚTMI?

HELENA KURZWEILOVÁ

Neporozumění, napětí, nepohoda ve vztazích, konflikty, to všechno jsou momenty, kterým bychom se možná raději vyhnuli. Připravují nás o čas a někdy i o klidný spánek a radost z toho, co děláme.

Dlouho jsem si s těmito situacemi nevěděla rady a měla jsem tendenci před nimi uhýbat anebo je řešit pouze za pomocí racionálních úvah. Nebyl to však příliš funkční přístup.

Zásadní změnu pohledu na konfliktní situace mi přinesl koncept pana Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Dívám se na jednotlivé situace z nadhledu a zaměřuji pozornost na lidské prožívání a vnitřní pohnutky, které člověka vedou k jeho jednání.

Z nepříjemného okamžiku se tak stává příležitost porozumět vnitřnímu světu lidí v konfliktu, což v konečném důsledku vede k posílení pocitu bezpečí a důvěry ve vztahu. Víme o sobě více, můžeme si více věřit. Bývá pak snazší se domluvit.

Jak využívat principy Nenásilné komunikace při konfliktu si objasníme s Helenou v rámci hodinového rozhovoru s ní.

Bio nebio

Cítím se jako průvodkyně světem emocí a potřeb. Fascinuje mě moudrost lidského těla a těší mě ji objevovat. Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. Obojí je těsně spjaté s naším  emocionálním světem, tedy s naším tělem. Na cestu do vnitřní džungle si s sebou beru spolehlivého průvodce, jakým je koncept Nenásilné komunikace. Působím jako kouč, lektor, facilitátor, mediátor. Mám ráda tanec, pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž lidé žijí svou jedinečnost a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj. Tím, co umím, dávám této vizi život.

Motto: „Vládnout sobě je největším vladařským uměním.“ Seneca