VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MOTIVACE?

JANA NOVÁČKOVÁ

Odměny a tresty se považovaly za samozřejmou součást výchovy. Zatímco o rizicích trestů se začalo mluvit už dřív, rizika odměn, pochval a soutěží nejsou zatím příliš známé.

Jejich nevýhodou je, že většinou zafungují na děti hned a tak už se moc nepřemýšlí, čím poškozují děti z dlouhodobého hlediska jejich zdravého vývoje.

Bio nebio

PhDr. Jana Nováčková, CSc. psycholožka, má praxi v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola. Od roku 1990 se angažovala v NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci školství). Je spoluautorkou konceptu a knihy Respektovat a být respektován, které se od prvního vydání v r. 2005 prodalo téměř 100 000 výtisků.V r. 2020 připravila spolu s D. Nevolovou revidované a rozšířené vydání této knihy. Publikovala řadu článků v odborném i populárním tisku (většina je uvedena na www.respektovani.com, v sekci články, včetně odkazů na videozáznamy jejích vystoupení na konferencích, TEDxPrague, Duše K.) Její seriál Mýty ve vzdělávání v Lidových novinách (1999), byl vydán i knižně. Od r. 1990 se věnuje lektorské činnosti, zejména kurzům Respektovat a být respektován. Žije v Praze.