POHYBEM SE UČÍME

MARJA VOLEMANOVÁ

Děti přichází na svět s nezralým mozkem. Přítomna je sice již většina neuronů (nervových buněk), ale ještě se musí vyvíjet spojení mezi neurony a mozkovými centry. Proto je dítě vybaveno primárními reflexy. Tyto reflexy jim nejen pomáhají přežít první měsíce života ale i vyvolávají pohyby pokaždé, když dítě zareaguje na vnější stimuly.

Tyto opakované pohyby pomáhají posilovat nervová spojení mezi tělem a mozkem, posílí vývoj rovnováhy, koordinace pohybu, zraku, sluchu, řeči, schopnosti učení a komunikace.

Uzráním vyšších úrovní mozku primární reflexy vyhasínají, převážně v období mezi 6. až 12. měsícem života. Pokud ale přetrvávají, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Děti pak mohou mít problémy s motorikou (hrubou a jemnou), koordinací pohybu, mluvením  a soustředěním. V školním věku se pak mohou vyvíjet symptomy různých dys-poruch (dyslexie, dysgrafie, dyspraxie…), nebo rysy autismu.

O tom  jak můžeme pomoci dětem s těmito poruchami si budeme povídat v rozhovoru s Marjou Volemanovou.

Bio nebio

Marja Volemanová pochází s Nizozemí, původním vzděláním je fyzioterapeutka, následně vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a nyní na této fakultě pokračuje v doktorském studiu. Ve své diplomové práci se věnovala tématu inhibice přetrvávajících primárních reflexů a touto problematikou se nadále zabývá i během doktorského studia. Nedávno obhájila disertační práce na téma „Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga“ 

Pomoci dětem s přetrvávajícími primárními reflexy podle slov Marji není tak složité, ale je důležité jejich problémy včas odhalit a řešit, optimálně dříve, než děti nastoupí na základní školu. Za stěžejní považuje Marja informovanost učitelů, lékařů i rodičů. Proto založila v roce 2015 Institut neuro-vývojové terapie a stimulace, který má za cíl rozšířit povědomí o Neuro-vývojové terapii a Neuro-vývojové stimulaci, především pak o symptomech a léčbě přetrvávajících primárních reflexů. Hlavní činností Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace je pořádání kurzů Neuro-vývojové terapie ve školní praxi, vzdělávacích akcí a publikační činnost pro odbornou veřejnost i rodiče dětí s problémy učení anebo chování.