ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST

MARTINA ŠVANDOVÁ A SIMONA PEKÁRKOVÁ

Přednáška je zaměřena na představení aktivit a vydávaných publikací či nástrojů, na které se zaměřuje PPP Step a které mohou být užitečné při práci v MŠ – zejména při pravidelné pedagogické diagnostice a při rozvoji jednotlivých předškolních dovedností.

Autorky představí své publikace pro předškoláky, sady pracovních a diagnostických listů, e-learning Školní zralost a nástroj iSophi určený jednak pro pedagogickou diagnostiku školní připravenosti, ale také pro pravidelnou diagnostiku dětí v MŠ, a to od věkové kategorie 3-4 roky.

Bio nebio

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. je psycholog, speciální pedagog. Postgraduálně absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemické terapii, kurzy poradenství a pedagogické psychologie na Univerzitě v Edinburghu a dlouhodobou studijní stáž na fakultě předškolní pedagogiky na Zhejiang Normal University v Číně. Pracovala ve školských poradenských zařízeních, dlouhodobě se věnuje také lektorské a publikační činnosti. Je autorkou publikací Jdu do školy (Fragment, 2017), ADHD – malá knížka o velkém tématu (PPP Step, 2019).

Mgr. Martina Švandová, Ph.D. je psycholog, speciální pedagog. Pracovala jako klinický a poté poradenský psycholog, působila rovněž jako odborný asistent na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na speciální pedagogiku a vývojovou psychologii. Lektoruje kurzy pro učitele, je autorkou čítanky Klasické pohádky pro začínající čtenáře (PPP Step).

martina.svandova@ppporadna.cz

simona.pekarkova@ppporadna.cz.