HRA NA JAKO

MICHAELA TUČKOVÁ

Hra na jako, dětská představivost a rozvoj tvůrčího myšlení

Montessori vzdělávání se často vyčítá nedostatek podnětů pro fantazijní hru dítěte. Vysvětlím, jak se z našeho pohledu věci mají s představivostí a kreativitou, co pro ně děti potřebují a co je naopak zbytečné; proč preferujeme "opravdové" věci a otevřenou hru namísto úniku do fantazijních světů. Co můžete z Montessori třídy využít i v tradiční školce? Nabídnu jednoduché aktivity i nenáročné vybavení.

Bio nebio

Vycházím z pedagogického výcviku Association Montessori Internationale a z pětileté praxe Montessori učitelky certifikované pro věk od narození do tří let; mimo to si nesu rozmanité pedagogické zkušenosti s dětmi od jednoho do dvanácti let a vzdělání v oboru speciální pedagogiky. V současnosti působím jako učitelka v International Montessori School of Prague na pražských Roztylech.