JAK KOMUNIKOVAT S RODIČI?

MILI PAŽICKÁ

V dnešní době je stále složitější se domluvit. Komunikace se mění a stejně tak rodiče a jejich očekávání a nároky na děti, ale i pedagogy.

Lze nastavit v rámci školního roku komunikaci s rodiči tak, aby se z pedagoga a rodičů stala spolupracující jednotka, jíž leží na srdce jen to jediné a to potřeby dítěte?

Jak to vypadá na začátku školního roku? Liší se komunikace pro různé skupiny rodičů? Jaké komunitní akce jsou osvědčené?

To a mnohem více vám poví dlouhodobá pedagožka z Montessroi školy Andílek Mili Pažická.

Mili Pažická

Bio nebio

Mili má vystudovanou střední hotelovou školu managementu a turismu, složila diplomové zkoušky z německého jazyka. Získala diplom z výcviku AMI 0-3 u Patricie Wallner a  AMI 3-6 s Elinou Rautasalo.

Před pedagogickou profesí pracovala v oblasti financí, marketingu a obchodu. Od roku 2011 učí v Montessori školkách, od roku 2016/17 u nás v Andílku.

Jsem maminkou osmileté dcery, která již nyní navštěvuje Montessori základní školu Andílek. Montessori pedagogikou se zabývám od doby, kdy přišla na svět. Práce s dětmi je velmi inspirující v každém okamžiku jejich vývoje a je úžasné doprovázet je na jejich cestě k samostatnosti a osobnímu rozvoji. Je krásné vidět děti, jak vnímají svět a moci být u toho při jejich objevování.