Program konference

Jak podpořit neomezený potenciál dětství? 

Mezinárodní online Montessori konference

Registrací získáváte neomezený přístup k videím, můžete se k nim kdykoliv vracet!

Pondělí 22. března 2021

Montessori N.E.S.T: Příprava vašeho domácího prostředí

Zkratka N.E.S.T. je praktický způsob přemýšlení o všech prvcích vašeho domácího prostředí - hmotných i nehmotných - které vašemu dítěti pomáhají k tomu, aby bylo doma nezávislé, spolupracující a šťastné.

 • N (z anglického "nook") označuje koutek/zákoutí, což jsou ta místa v domě, která slouží ke konkrétním účelům, jako jsou každodenní příprava nebo chození na záchod.
 • E (z anglického "equipment") je vybavení, což pro malé děti znamená především hračky a pomůcky.
 • S (z anglického "spirit") znamená "duše" a zabývá se tím, jak všichni členové rodiny vnímají domov.
 • T (z anglického "trimmings") znamená ozdoby a odkazuje na krásné věci, například vázy s květinami a další drobné detaily v domě.

Tím, jak budeme probírat každou oblast, uvidíte příklady různých domácích prostředí a uslyšíte příběhy o mých vlastních úspěších a neúspěších při pokusu vytvořit domov vhodný pro děti. Z této přednášky si odnesete konkrétní nápady, které můžete hned doma vyzkoušet!

Anna Langstaff

Anna Langstaff se posledních patnáct let zabývá výukou v Montessori třídách na prvním stupni a prací s učiteli na školeních v USA i v zahraničí. V současné době je ředitelkou školy ve Whole Child Montessori Center v Portlandu ve státě Oregon. Má bakalářský titul z University of Michigan a je držitelkou Montessori kvalifikace pro věkovou kategorii od 3 do 12 let. Momentálně je postgraduální studentkou Portlandské státní univerzity na magisterském studiu v oboru inkluzivního vzdělávání v raném dětství se zaměřením na speciální pedagogiku a duševní zdraví kojenců a batolat. Má šestiletého syna s vývojovou jazykovou poruchou a mentálním postižením, kterému velmi prospívá působení v Montessori třídě. Ve volných chvílích Anna miluje čtení, turistiku, zkoušení nových receptů a ráda tráví čas se svou rodinou.

Vzdělávání lidského potenciálu

Biff vysvětlí, jak ho jeho akademické kořeny v psychologii přivedly ke kariéře v Montessori výchově, kterou považuje za prostředí poskytující „preventivní terapii“. Mentálně zdraví jedinci si vedou dobře po stránce intelektuální, emocionální, sociální i organizační. Děti se během dospívání potýkají s řadou překážek zdravého vývoje a tato přednáška vám ukáže, jak Montessori pomáhá dětem v normalizaci a dosažení jejich lidského potenciálu.

Biff Maier

William (Biff) Maier působí jako ředitel fakulty v Lexington Montessori School ve státě Massachusetts. Je spoluautorem Montessori Elementary Teacher Training Collaborative (METTC) v Lexingtonu ve státě Massachusetts. Biff také spolupracuje s Centrem pro Montessori studie ve Vancouveru v Britské Kolumbii a s Mezinárodní Montessori vzdělávácí institucí na Tchaj-wanu.

Biff se věnuje Montessori od roku 1974. Moderuje semináře a působí jako konzultant a mentor v Emerging Leader Fellows pro AMS. Jako bývalý předseda sekce učitelů AMS působil v AMS National Board of Directors. V roce 2020 získal ocenění AMS Living Legacy Award. Biff má titul bakaláře v psychologii z Duke University a magisterský titul v oboru pedagogiky z Xavier University, kde také získal kvalifikaci AMS 3-6 a 6-9. Dále je držitelem kvalifikace AMI 6-12 z italského Bergama.


Biff je ženatý s psychiatričkou, která soukromě praktikuje v Arlingtonu ve státě Massachusetts. Mají dvě dospělé děti, které jsou absolventy Montessori škol. Ida je lingvistka a romanopiskyně žijící v Paříži. Ted je čerstvý absolvent vysoké školy a nyní pracuje jako poradce v oblasti soudních sporů v New Yorku.

Technologie a Montessori

Když slyšíme „Technologie a Montessori“, mnoho z nás reaguje dost emocionálně. Představujeme si, že materiály jsou nahrazeny iPady, nebo že každému dítěti, které dosáhlo věku dvou let, musíme dát do ruky nějaký přístroj, aby bylo připraveno na budoucnost.

Když pomineme naše pocity ohledně technologie, existují zdravé a účinné způsoby, jak tento nástroj používat s dětmi, dokonce i s těmi malými? Tato debata se bude zabývat věcmi specifickými pro současnou globální pandemii, s přihlédnutím k rodinám a pedagogům s dětmi v jedinečných učebních prostředích, jako je dočasné nebo trvalé domácí vzdělávání, distanční vzdělávání a kombinované studium.

Charlotte Snyder

Charlotte Snyder je ředitelkou školy The Baan Dek Montessori v Sioux Falls v Jižní Dakotě. Navštěvovala základní školu Montessori v Kalifornii a v roce 2010 získala kvalifikaci na Montessori Northwest. Získala titul Master of Education na Loyola University v Marylandu. K jejím zálibám patří blog a podcast Baan Dek, kde se věnuje sdílení Montessori filozofie a budování vztahů s rodinami.

Ve stopách Marie Montessori, pozorování nám ukáže cestu

Maria Montessori byla vědkyně, která pomocí pozorování došla ke svým revolučním objevům ve vývoji dítěte. Pozorování jí poskytlo metody, které používáme, abychom na tento vývoj reagovali. Je to pozorování, které nás vede, když komunikujeme s dětmi, které učíme nebo vychováváme, a snažíme se jim porozumět. Na tomto workshopu vám představím některé z nástrojů a technik, abyste mohli sami začít své observační dobrodružství nebo se zdokonalili ve svých pozorovacích schopnostech.

Claudia Mann

Výuka metodou Montessori Claudii Mann učarovala již v roce 1983. Claudia, držitelka certifikátu Elementary I, II a Secondary I, vede děti i dospělé v učebnách a školách k lásce k učení. Propaguje kosmickou výchovu jako hlavní myšlenku Montessori. Po více než 25 letech učitelské práce se Claudia stala součástí zakládajícího týmu v Montessori škole v Chaffee County ve státě Colorado. V této škole strávila téměř 10 let, než se s manželem přestěhovala do jižní Kalifornie, kde se stala ředitelkou školy LePort Montessori Encinitas. Claudia v současné době koučuje učitele a vedoucí pracovníky škol jak na místě, tak i online prostřednictvím stránek www.fossilicious.comwww.inspired-learning-Montessori-education.com.

Úterý 23. března 2021

Hudba a děti

Frank Leto představuje svůj jedinečný přístup k předávání řeči hudby malým dětem. Jeho metoda využívá multisenzorický přístup, který je navržen tak, aby zaujal dítě na mnoha úrovních. Frankovy originální písně jsou zpívány v „ozvěně“, neboli volání a odpovědi. Písně také obsahují odpovídající pohyby rukou, díky nimž je zážitek zábavný a mimořádně poutavý.

Vhodný hudební učební plán má pro malé dítě mnoho výhod, ať už ve třídě nebo doma.

Frankova "Metoda hudby" může dát vašemu dítěti (dětem) dar hudby.

Frank Leto

Frank Leto se zabývá vzděláváním ve fázi raného dětství. Je to hudebník, skladatel a Montessori učitel, který pracuje v Montessori školách po celých spojených státech již 40 let. Je také profesionálním hudebníkem, učitelem hudby Orffovou metodou a vedoucím kapely, která hraje na karibské plechové bubny. Skvěle kombinuje své dovednosti učitele i hudebníka a vytváří zvuk, který děti milují! Frankova hudba pro děti se těší mimořádné oblibě u učitelů a rodičů po celých Spojených státech. Svou hudbu navrhuje tak, aby podporovala účast dětí prostřednictvím zpěvu, tance, říkanek se zapojením prstů, her a cvičení. Frank má deset interaktivních multikulturních CD, z nichž dvě získala pedagogická ocenění. Část jeho hudby je k dispozici i ve španělštině a mandarínštině. Má také knihu učebních osnov „Metoda hudby“, která popisuje jeho jedinečný přístup k hudební výchově. Frank Leto cestuje na národní i mezinárodní úrovni, přednáší a pořádá workshopy na vzdělávacích konferencích, včetně sdružení Music Educators Association (MEA), Association for the Education of Young Children (AEYC), Chinese Montessori Society (CMS) a American Montessori Society. Ve svých kurzech Frank propaguje svůj vlastní přístup k předávání lásky k hudbě dětem. K jeho interaktivním workshopům účastníci nepotřebují žádné hudební vzdělání. V průběhu workshopu zpívají, tančí a hrají na nástroje s novým pocitem jistoty. S čerstvě osvojenými dovednostmi se nadšeně vracejí do učebny a obohacují hudební prostředí dítěte.

Příprava dospělého

Montessori pedagogika závisí na interakci mezi dítětem, prostředím a dospělým. Nezáleží na tom, zda jsme rodičem, učitelem nebo obojím v případě domácího vzdělávání. Pokud se chceme nechat vést Montessori metodou, musíme neustále pracovat na tom, abychom potlačili naše možné představy o dětech, se kterými pracujeme. Také musíme být v každém okamžiku přítomni a pozorovat, co děti skutečně potřebují nebo na co jsou připraveny. Dr. Montessori hovořila o tom, že je světice, služebnice i vědkyně. Budeme diskutovat a zkoumat, co to znamená být světcem, služebníkem a vědcem, jaké jsou výzvy a jak pokračovat v růstu ve všech třech oblastech.

Margaret Whitley

Margaret Whitley je přednášející, spisovatelka a Montessori konzultantka, která se vzdělává celý svůj život. Jako dítě navštěvovala Montessori školy a později absolvovala výcvik pro věk 6-12 v Itálii. V oblasti Montessori vzdělávání působí již více než 35 let. Zabývá se výukou všech základních úrovní a v roce 1988 založila první střední Montessori školu v Kanadě. V Montessori prostředí si vyzkoušela mnoho dalších funkcí, včetně ředitelky školy, Montessori rodiče, školitelky učitelů a ředitelky školní akreditace. Vedená vírou, že všichni lidé mají neuvěřitelný potenciál, pokračuje v propagaci vzdělání, které podporuje a oslavuje jedinečnost komunity a jednotlivce. Margaret dokončuje knihu o tom, jak Montessori ovlivnilo její život i okolí, "Svět rozdílů".

Klíčové „jazykové“ aktivity a strategie pro rodiče a učitele

Vývoj jazyka začíná, když je dítě ještě v děloze a pokračuje narozením. Rodiče jsou na začátku této cesty klíčoví, protože spolu komunikují a mluví s dítětem. Tyto rozhovory vedou k vyprávění příběhů, hraní divadla, hlasitému čtení s dětmi, výtvarné činnosti, hrám a psaní... ano, psaní.

 • Rozhovor a diskuse
 • Vyprávění příběhů - skutečných i vymyšlených
 • Hraní divadla: používání komerčních rekvizit; používání rekvizit vyrobených dětmi
 • Hlasité čtení - všechny druhy knih: informace i beletrie
 • Kresba a všechny druhy umění - umění jako reflexní praxe

Marlene Barron

Již více než 50 let se dr. Marlene Barron věnuje oblasti Montessori výuky na mezinárodní úrovni. V roce 1965 založila Montessori školu na Staten Islandu, v letech 1979 - 2007 byla ředitelkou Westessor Montessori School v New Yorku a do roku 2008 se podílela na vedení tamějšího vzdělávacího programu pro učitele. Během této doby získala na univerzitě v New Yorku titul Ph.D. v oboru předškolního vzdělávání se specializací na rozvoj gramotnosti. Po svém odchodu do důchodu v roce 2008 se zaměřila na spolupráci se školami a organizacemi pro vzdělávání učitelů v Číně a Japonsku.

Její knihy a články pro učitele a rodiče byly přeloženy do španělštiny, japonštiny a čínštiny. V poslední době napsala čtyřdílnou knihu pro rodiče: Opravdové Montessori vzdělávání se děje v rodině. (2017, CITIC Press, Peking, Čína).

Mezi její další knihy pro rodiče patří série "Ready, Set, Learn" (John Wiley & Sons, 1995/1996) a "I Learn to Read and Write the Way I Learn to Talk: A Very First Book about Whole Language" (Richard C. Owen, 1990 - v angličtině, 1993 - ve španělštině). Napsala také knihy pro učitele, například "Recording and Reporting: A Comprehensive Recordkeeping System for Early Childhood (1985/2019) a Sensorial Ideas (1983/2019).

Dr. Barron celou svou kariéru neúnavně pracuje na tom, aby se dětem umožnil co nejvyšší standard vzdělání. Nelze popřít, že její organizační schopnosti, pozornost věnovaná detailům a neustálá snaha o dokonalost mají vliv na šíření kvalitního Montessori vzdělávání po celém světě.

A co je nejdůležitější, dr. Barron je Montessori matkou, babičkou a prababičkou.

Spojení s miminky a malými dětmi: Jak zpomalit bez pocitu viny nebo nudy

Ať už jste učitel nebo rodič, jak těžké je zbavit se strachu, že když zpomalíte, buď nestihnete všechno nebo se vám bude chtít spát? Den s dětmi se může zdát jako věčnost, nebo může naopak rychle uplynout. Můžete se cítit buď naplnění a spokojení, nebo totálně vyčerpaní. 

Tento workshop je navržen tak, aby vám pomohl najít energii v každém okamžiku, ať už se jedná o přebalování, krmení, tiché pozorování toho, co děti dělají, nebo utěšování, když pláčou. Není to ani tak o tom, co se děje, ale o tom, jak se přitom vy cítíte. 

Prostřednictvím experimentálního průzkumu, demonstrace a sledování videa povedou Ruth Anne a Kira účastníky k novému pohledu na to, co to znamená být zaneprázdněn, nové úrovni sebeuvědomění a lepšímu pochopení toho, jak vám produktivní všímavost pomůže poskytnout miminkům a malým dětem co nejlepší péči.

Mgr. Ruth Anne Hammond

Ruth Anne Hammond, konzultantka a autorka knihy "Respecting Babies: A Guide to Educaring for Parents & Professionals", 2. vydání (Zero to Three 2019), je instruktorkou RIE® a bývalou prezidentkou Resources for Infant Educarers®. Působila v učitelském sboru v oddělení lidského rozvoje na Pacific Oaks College & Children's School a vedla tamější rodičovský program pro kojence a batolata. V současné době vede kurzy RIE® pro rodiče i odborníky v USA a v zahraničí a studuje afektivní neurovědu u Dr. Allana N. Schoreho.

Kira Solomatova

Kira Solomatova má bakalářský titul v oboru vývoje dětí. Ačkoli oba její rodiče byli inženýři, od svých sedmi let snila Kira o práci s dětmi. Mnoho let učila předškoláky v Pasadeně, než objevila RIE® a stala se RIE® Associate. Tento přístup si zvolila nejen proto, že je inspirativní v podpoře malých dětí, ale také proto, že jí pomohl stát se autentičtější. Vydala svou první knihu "Toby is My Bear" jako součást série řešení konfliktů pro předškoláky a má blog o konfliktech s batolaty a předškoláky na adrese ihadaconflicttoday.blogspot.com. S partnerem založila stránku Our Parenting Place, jejímž cílem je pomoci rodičům, aby byli efektivnější, našli podporu, získali informace a kontakty. Tato stránka se na sociálních sítích těší velké oblibě. Kira vede kurzy RIE® Parent-Infant Guidance ™, pořádá workshopy a nabízí soukromé konzultace v angličtině a ruštině.

Středa 24. března 2021

Jak se zapojit do intelektuálního rozhovoru s jakýmkoli dítětem ve věku od čtyř let

Mohou se malé děti zapojit do intelektuálních rozhovorů?

Odpověď zní ano, jakmile si člověk uvědomí, že je třeba pracovat v rámci toho, jak dítě chápe svět. Když mu budete klást otázky na jeho svět, vaše dítě začne chápat svět v širším měřítku. Michael Strong ukazuje, jak začít tím, že budeme pokládat jednoduché otázky, týkající se pojmů jako „láska“, „zvíře“, „fér“, „létání“ atd. Ať už pracujete s jakýmkoliv pojmem, můžete se ptát na příklady, protipříklady a hraniční případy, aniž byste dítě tlačili určitým konkrétním směrem. Spíše vás upřímně zajímá, jak dítě danému pojmu rozumí. Lze to dělat s láskou, vlídným a autentickým způsobem, který dítěti ukáže, že ho milujete a záleží vám na tom, jak přemýšlí a jak chápe svět. Prostřednictvím těchto náhodných rozhovorů začleněných do každodenního života, lze dítě naučit, že vést intelektuální rozhovor je v lidské komunikaci normální.

Michael Strong

Michael Strong je zakladatelem virtuální školy Expanse, která odpovídá druhému stupni základní školy. Je založená na přátelských vztazích, včetně Sokratovského dialogu, týmových projektů a osobního mentoringu. Michael je zkušeným zakladatelem škol. Jeho projekty zahrnují například charterovou střední školu v Novém Mexiku, Moreno Valley High School, kterou Newsweek vyhodnotil jako 36. nejlepší státní školu v USA; dále Winston Academy, školu pro velmi nadané studenty na Floridě, kteří úspěšně absolvovali zkoušky AP; a Academy of Thought and Industry, model střední školy pro největší americkou síť Montessori škol. Je autorem knih "The Habit of Thought: From Socratic Seminars to Socratic Practice" a "Be the Solution: How Entrepreneurs and Conscious Capitalists Can Solve All the World's Problems".

Den v domácím vzdělávání podle Montessori

 • Proč používáme metodu Montessori pro domácí vzdělávání?
 • Jak připravit prostředí Montessori doma?
 • Jak vypadá náš denní rozvrh?
 • Děti v akci!
 • Několik tipů pro rodiče v systému domácího vzdělávání

James Lu

 • Školitel Montessori Teacher Preparation International (MTPI) & MTP OF WA
 • Certifikovaný učitel Montessori ve věkové kategorii 0-12 let
 • Certifikovaný učitel AMI Assistants to Infancy (věk 0-3 roky)
 • Absolvent kurzu AMI Montessori Institute of Atlanta Foundation (věk 3-6 let)
 • Certifikovaný učitel základního vzdělání AMI Montessori Institute of Atlanta (věk 6-12 let)
 • Titul magistra z University of Leeds, UK, v oboru mezinárodní komunikace (červený diplom)
 • Titul magistra z Communication University of China v oboru televizní umění a technologie (červený diplom)
 • Titul bakaláře z Communication University of China v oboru televizní žurnalistika (červený diplom)
 • Otec čtyř dětí, žijící ve státě Georgia, USA

Michelle Gao

 • Školitelka Montessori Teacher Preparation International (MTPI) & MTP OF WA
 • Certifikovaná učitelka Montessori ve věkové kategorii 0-12 let
 • Zakladatelka společnosti Luna Montessori International (LMI)
 • Certifikovaná učitelka MIA Montessori Institute of America (věk 0-6 let)
 • Absolventka kurzu AMI Montessori Institute of Atlanta Foundation (věk 3–6 let)
 • Certifikovaná učitelka AMI Montessori Institute of Atlanta (věk 6-12 let)
 • Matka čtyř dětí, žijící ve státě Georgia, USA

Montessori pro každého: vychovávejte nezávislé a zvědavé děti

Prohlíželi jste si někdy, třeba na internetu, krásné prostory inspirované Montessori metodou a pomysleli jste si: „To je úžasné ... ale jak vůbec začít?“

Tato přenáška vám pomůže pochopit, o čem Montessori ve skutečnosti je: o změně našeho pohledu na dětství. Rovněž získáte snadné a praktické rady, které můžete hned doma použít. Zjistěte vše o:

 • 3 velkých mýtech, které obklopují Montessori metodu
 • 4 hlavních konceptech, které potřebujete znát, abyste mohli začít Montessori používat doma hned teď
 • Jak podporovat nezávislost a zvědavost přípravou domácího prostředí s tím, co již máte
 • Jak vytvořit smysluplné vzdělávací příležitosti pro vaše dítě bez ohledu na rozpočet
 • Nechte Montessori pracovat i pro vás: jak lze Montessori metodu přizpůsobit vašim jedinečným rodinným potřebám

Jste rodič, který chce doma podporovat nezávislost, kreativitu a zkoumání? Pokud ano, je tato přednáška právě pro vás!

Nathalie Alvarado

Nathalie je Montessori maminka, která spolupůsobí jako poradkyně v oblasti vyššího základního vzdělání ve Villa Montessori School se sídlem v Punta Cana. Pomáhá rodičům vytvářet doma příležitosti pro zkoumání, kreativitu a nezávislost prostřednictvím smysluplných činností a rad inspirovaných Montessori metodou.

Jako bývalá architektka s Montessori zkušeností z vlastního dětství věří v sílu sebeřízené činnosti a praktického učení.

Nabízí individuální poradenství a workshopy pro rodiče, kteří chtějí zavést Montessori a respektující rodičovské postupy. Spojte se s ní prostřednictvím její stránky na Instagramu.

Čtvrtek 25. března 2021

Lekce „4. stupně“: Myšlenkové rutiny

Žijeme v době, kdy se naše budoucnost neustále mění. Dr. Montessori pochopila, že děti musí rozvíjet své schopnosti myslet a přizpůsobovat se. Pokud děti pracují opakovaně s úžasnými Montessori materiály, rozvíjí se u nich několik myšlenkových rutin. My však musíme jít ještě dál.

V této přednášce budeme vycházet z tohoto základu. Stanovíme a vyzkoušíme si další myšlenkové rutiny, které se mohou stát součástí našich lekcí „4. stupně“. Budeme se zabývat:

 • Specifikací myšlení
 • Rozpoznáváním 5 myšlenkových rutin, které jsou již obsaženy v Montessori materiálech
 • Určováním myšlenkových rutin
 • Pochopením, jak se myšlenkové rutiny mohou objevit v lekci „4. stupně“
 • Názornými ukázkami, jak tyto myšlenkové rutiny začlenit do vašich lekcí s dětmi

Dr. Paul Epstein

Paul působí jako pedagogický ředitel pro Designs for Lifelong Learning. V oboru vzdělávání si již vyzkoušel funkce ředitele, univerzitního profesora, školitele učitelů, třídního učitele, výzkumného pracovníka, konzultanta a autora.

Paul je vysoce uznávaný inspirativní mezinárodní řečník, který pedagogy a rodiče na celém světě seznamuje s transformačním studiem. Napsal mnoho článků a knih, například "An Observer’s Notebook: Learning from Children with the Observation C.O.R.E." a je také spoluautorem "The 60-Day Montessori Observation Workbook" a "The Montessori Way", nejlepší publikace svého druhu o Montessori v praxi.

Má dlouholetou zkušenost jako ředitel Montessori škol. V jedné z těchto škol zavedl program International Baccalaureate Middle Years Program. Paul také pracuje jako ředitel a školitel Montessori vzdělávacích programů pro učitele. Působí jako třídní učitel v Montessori programech pro rané dětství, druhý stupeň základních škol a střední školy.

Paul je držitelem osvědčení Montessori od American Montessori Society pro učitele v raném dětství a na druhém stupni a má doktorát z oboru kulturní antropologie.

Montessori od narození

Již po narození dítěte nabízíme rodinám doporučení, rady, podporu a naše Montessori vzdělávání. V této přednášce se budeme zabývat tím, jak můžeme coby příznivci Montessori metody přivítat a začlenit rodinu v době těhotenství, porodu a v období šestinedělí. 

Rodičovství začíná již během těhotenství. Prohloubení znalostí a porozumění prenatálnímu životu nenarozeného dítěte, stejně tak jako úvahy při přípravě na narození, se mohou stát nedílnou součástí toho, co vaše Montessori komunita nabízí.

Proberu celou řadu možností, které můžete přidat do svých služeb. Tyto možnosti  mohou pomoci navázat spojení s rodiči a získat jejich důvěru dříve, než vstoupí do vašich škol.

Pamela Green

Pamela Green je zakladatelkou, majitelkou a zároveň učitelkou ve společnosti Ananda Montessori v USA, což je Montessori program pro rodiče a kojence/děti. Pamela od roku 1990 působí jako  porodní instruktorka, porodní dula a asistentka porodní sestry a vede rodiče z pohledu Montessori. Je držitelkou Montessori osvědčení (Rané dětství, Základní I-II a jako asistentka ve vztahu rodič-kojenec). V oblasti Montessori pracuje již více než 30 let a po celém světě vede a konzultuje s rodiči, učiteli, školami a řídícími pracovníky.

Zpřístupnění kreativního umění dětem

Během této přednášky vám dám několik praktických příkladů, jak rozvíjet dětskou kreativitu prostřednictvím procesně zaměřeného výtvarného učení. Jako pedagog doufám, že si uvědomujeme, že kreativní řešení problémů se dá naučit. Vše začíná zdravou představivostí. Učebna umění je místo, kde se všechny problémy řeší kreativně. Měli bychom pomoci studentům najít jejich osobní sílu vážit si svých individuálních rozdílů a podněcovat je, aby promlouvali ke světu všemi tvůrčími způsoby.

Meishan Hutchison

Meishan je umělkyně a pedagožka, která plynně mluví dvěma jazyky a má schopnost vidět nejrůznější detaily světa kolem sebe. Jako aktivní umělkyně přenáší své životní zkušenosti i do svého umění. Jako pedagožka  zastává řadu funkcí nejen v základním a středoškolském vzdělávání, ale i ve vyšším vzdělávání. Na základě svých vlastních mezinárodních vzdělávacích zkušeností touží celosvětově propagovat kreativní učení prostřednictvím umění. Jejím cílem je jednoduše přinést kreativní umělecké zážitky více rodinám a zpřístupnit umění všem.

Pátek 26. března 2021

Základní principy, které podporují úspěšné vedení Montessori tříd

V této přednášce si rozebereme úlohu:

 • tříhodinového pracovního cyklu
 • svobody volby
 • odměn a trestů

v úspěšném vedení Montessori třídy. Prozkoumáme, co Maria Montessori těmito principy myslela a jaký mají význam.

Shamiemah Jassiem

Shamiemah Jassiem se seznámila s filozofií Montessori, když v době studia na univerzitě pracovala v Montessori škole. Shamiemah má více než 7 let zkušeností jako řídící pracovnice a ředitelka na Montessori školách. Pomáhala ve vedení dvou různých škol, pracovala jako výzkumná asistentka na univerzitě v Kapském Městě a také jako asistentka v oboru behaviorální terapie. Přednášela již na několika konferencích a vedla řadu Montessori workshopů ve městech, na vesnicích a v zámožnějších oblastech v Jižní Africe a Ghaně. Shamiemah získala ocenění za svou diplomovou práci o Montessori a náboženství (University of Cape Town). Mezi její další kvalifikace patří červený diplom z psychologie (University of the Western Cape) a titul bakaláře sociálních věd, obor psychologie a organizační psychologie (University of Cape Town). Absolvovala zkoušku Montessori v oblasti předškolní výuky v instituci Montessori Early Learning Foundation v Jižní Africe (2007), a je registrovanou školitelkou a moderátorkou. Od roku 2010 školí učitele Montessori na plný úvazek a v roce 2012 jí byla udělena cena ABSA South African Early Childhood Development (ECD) za nejlepší školitelku roku. Její touhou je vytvořit svět, ve kterém budou mít všechny děti přístup k dobrému vzdělání. Věří, že toho lze dosáhnout, když pro začátek umožníme ženám, aby nabízely kvalitní programy ECD. Jako matku tří dětí ji inspirovala Montessori filozofie a doufá, že vychová děti, které věří samy v sebe a jsou schopny úcty nejen k sobě, ale i ke své komunitě a životnímu prostředí.

Plnění potřeb našich kojenců a batolat

Tak často máme s dítětem plány - „Chci, aby si hrály s…“ „Jak to udělat, aby se jim líbilo/zajímalo je…?“ "Doufám, že vyrostou v..." 

Tento workshop nás místo těchto plánů přivede zpět k dítěti a k tomu, co nám děti ukazují. Jakmile pochopíme potřeby našich kojenců a batolat, můžeme najít způsoby, jak mít naše domovy a třídy klidnější. 

Co vás v tomto workshopu čeká:

 1. nástroje k pozorování dítěte - abyste viděli, co nám ukazuje
 2. porozumění potřebám našich kojenců a batolat
 3. celkový pohled na to, jak Montessori dokáže uspokojit potřeby všech dětí

Simone Davies

Simone Davies je autorkou knihy „The Montessori Toddler“ (v českém jazyce vyšla v r. 2019 u nakl. Esence pod názvem "Montessori batole") a populárního blogu „The Montessori Notebook“. Je také hostitelkou podcastu „The Montessori Notebook“ a v současné době vede v Amsterdamu Montessori kurzy pro rodiče a děti na škole Jacaranda Tree Montessori. Je také matkou dvou mladistvých. Metoda Montessori jí velmi pomohla při výchově vlastních dětí a nyní je její touhou pomáhat ostatním rodičům zavádět tyto myšlenky i do jejich domovů. V současné době je spoluautorkou knih „The Montessori Baby“ (0-12 měsíců) a „The Montessori Child“ (3-12 let), na kterých pracuje s Junnifou Uzodike.

Praktický průvodce Montessori komunikací - chvála, dělení se a velké emoce!

Přistihli jste se někdy, že říkáte „Ne, nedělej to, přestaň, kolikrát jsem ti to už říkala!“ a vlastně se nikdy nedočkáte spolupráce? Nebo říkáte „Rozděl se, je to hezké…“ a dítě odpoví: „Ale já jsem to měl první!“ Nebo máte někdy pocit, že vaše chvála je neustálým opakováním „Hodná holčička, hodný chlapeček, dobrá práce, skvělá práce atd.“, čímž se téměř stává neautentickou, hodnotící a neefektivní?

Tato praktická přednáška:

 • Sníží váš stres, frustraci a tlak, které můžete pociťovat při konfrontaci s VELKÝMI emocemi, vyžadování spolupráce a dělení se.
 • Umožní vám lépe si uvědomit, jak komunikujete a reagujete na potřeby dítěte.
 • Vybaví vás prostředky pro účinnou komunikaci, které vám umožní vystoupit ze zavedené komunikace, kterou jsme si navykli používat.
 • Zdokonalí vaše dovednosti, abyste zvládali každodenní situace i náročnější okamžiky s větší jistotou.
 • Poskytne vám bohaté a smysluplné alternativy chvály k budování dětské sebedůvěry, sebevědomí a vnitřní motivace, která vaše děti skutečně povzbudí!

Sylvia Arotin

Sylvia Arotin má více než desetiletou zkušenost s výukou Montessori a je zakladatelkou a ředitelkou školy My Montessori (0-6 let) v Sydney v Austrálii. Její vášeň pro vzdělávání a rozvoj dětí, stejně jako podpora a vzdělávání dospělých, měly zásadní význam pro vývoj její zavedené značky Guide & Grow. Guide & Grow je největší online platforma na světě na podporu Montessori pro rodiče a pedagogy s více než 150 000 členy. Guide & Grow pomáhá rodičům a pedagogům rozvíjet jejich dovednosti prostřednictvím workshopů akreditovaných NESA, online zdrojů a praktických seminářů. Zaměřuje se na umění Montessori komunikace, vedení ke vhodnému chování a budování dovedností dětí. Její obrovské znalosti a úsilí pomohly Sylvii v průběhu let vydláždit cestu k úspěchu. Je držitelkou diplomu NAMC pro věk 0-3 let, 3-6 AMI Asistentského certifikátu, titulu v oboru mezinárodní komunikace a červeného diplomu z magisterského studia výuky se specializací na rané dětství (0-5 let) z Macquarie University. Sylvia je skutečně inspirativní motivací pro všechny, kdo jí přijdou do cesty, ať už se jedná o pedagogy, rodiče nebo širší komunitu. Sylvia se už teď těší, že i v příštích letech bude šířit původní Montessori metodu po celém světě, což bere jako své poslání. 

Líbí se vám seznam přednášek?

Registrujte se na konferenci již dnes 🙂