Program konference

Jak podpořit neomezený potenciál dětství? 

Online konference pro rodiče a učitele MŠ

Pondělí 11. října 2021

Žít Montessori způsobem

Před několika lety jsme s Paulem Epsteinem napsali knihu s názvem The Montessori way. Naší domněnkou bylo, že myšlenky, které Maria Montessori navrhla nezačaly až u ní. Nicméně i když možná nejsou jedinečné, jsou mimořádné.

Maria Montessori vyvinula replikovatelný, udržitelný a přizpůsobivý systém, který vy i já nazýváme Montessori metoda. Je to ale mnohem víc než jen způsob výuky. Je to způsob, jak podporovat u dětí zvědavost, představivost, houževnatost a úžas.

Montessori je způsob života jak pro děti, tak pro nás dospělé. Je to styl, jakým v našich školách komunikujeme a spolupracujeme. Montessori nám pomáhá budovat inspirativní třídy, školy a podniky a ukazuje cestu, jak žít i v soukromém životě. 

Montessori nás učí vycházet nejen s dětmi, ale také s našimi partnery a širšími rodinami. Je to cesta k lepšímu zítřku a naplňujícímu a radostnějšímu životu.

V této přednášce představím základní Montessori principy a mezilidské sociální normy, které přitahují rodiče a skvělé učitele do našich škol a udržují je v angažovanosti ve vedení Montessori tříd, skupin Montessori učitelů nebo rodin v duchu partnerství a vzájemného propojení. 

Timothy Seldin

Tim je prezidentem Montessori Foundation a předsedou Mezinárodní Montessori rady. Je spoluzakladatelem Centra pro řízená Montessori studia a spoluředitelem Montessori School Leadership Certification Programu.

Mezi jeho více než čtyřicetileté zkušenosti s Montessori výukou patří dvaadvacet let jako ředitel Barrie School ve Silver Spring v Marylandu, která byla jeho vlastní alma mater od dvou let po maturitu. Tim byl spoluzakladatelem a ředitelem Institute for Advanced Montessori Studies, the Center for Guided Montessori Studies, a v současné době působí také jako vedoucí školy New Gate School v Sarasotě na Floridě. Získal titul B.A. v historii a filozofii z Georgetown University, M.Ed. v oboru Vzdělávání a supervize na Americké univerzitě a jeho Montessori diplom od Americké Montessori Společnosti. Tim Seldin je autorem několika knih o Montessori výchově, včetně jeho nejnovějších How to Raise An Amazing Child, The Montessori Way s Dr. Paulem Epsteinem, Building a World-class Montessori School, Finding the Perfect Match - Recruit and Retain Your Ideal Enrollment, Master Teachers - Model Programs, Starting a New Montessori School, Celebrations of Life, and The World in the Palm of Her Hand. 

Tim je otcem a nevlastním otcem pěti bývalých Montessori studentů a dědečkem nové generace Montessori studentů. Žije na malé vinici severně od Sarasoty na Floridě se svou ženou Joyce St. Giermaine a mnoha koňmi, psy a kočkami.

Povídání o hodnotách, sebelásce, černém humoru a nepospíchání

Příjemné povídání Veroniky Hurdové plné hlubokých myšlenek založených na osobních zkušenostech. Zjistíte, že si Veronika splnila sen z mateřské školy. Odkryjeme pozadí knihy o Agnes, která zdolává jednotlivé úrovně hory a ty jsou vlastně odrazem životní zkušenosti autorky a jsou ve stejném pořadí, jak jí je dávkoval sám život. Otevřeme důležité kapitoly knihy týkající se sebelásky a nelpění. Nakoukneme do jejího obdivuhodného přístupu k vlastním dětem, o tom, že je vlastně seberozvojově vůbec neučí, ale hodně otevřeně s nimi mluví o všem. Dozvíte se více o tom, že covidová situace a zájem čtenářů napomohl k připravovanému 2. dílu Agnes a ostrov stínů. Veronika krásně mluví také o svých vlastních zkušenost o tom, jak naslouchat svému tělu a duši a nebýt vyčerpaným rodičem/učitelem. 

Veronika Hurdová

Vždycky jsem byla ve spoustě věcí "ta divná". Na rozdíl od svého 15letého já se za to dnes už nestydím. Mám víc dětí než rukou. Gréta, Marián a Janek se jmenují. Ty děti, ne ruce. Když děti spí, píšu blog Krkavčí matka. A protože jsou všichni tři dobří spáči po mamince, napsala jsem po nocích ještě 14 knížek pro dospěláky i pro děti. Miluju les, nohy v teple a mého muže Honzu, který na mě čeká v nebi. Děsí mě pobytové zájezdy, snahy o škatulkování a nesmířliví lidé se zavřenými hlavami.

AGNES a ZAKÁZANÁ HORA Dobrodružný příběh o hledání vlastní jedinečnosti.
CESTUJ S DĚTMI Dokud neuděláte první krok, budete sedět doma.
MOJE MILÁ SMRTI Knížka, která chce vrátit smrt do našich životů.

Mindfulness techniky pro zvládání vzteku u dětí

Jak souvisí zvládání emocí s mindfulness?  
Slovo mindfulness budí v dnešní době velký zájem a někdy kvůli své zprofanovanosti i odpor, každopádně se dostává do povědomí čím dál širší veřejnosti. Já ve své práci tyto techniky používám, protože jsou evidence based a zároveň velmi hravé a uvolňující a přinášejí viditelné výsledky, když se jim věnujeme pravidelně a vytvoříme si k nim vztah, který pak můžou přebrat i naše děti.

Nejjednodušší charakteristika mindfulness je bdělá laskavá pozornost k tomu, co je v daném okamžiku důležité. A to je vždy především vědomí vlastního srdce bez posuzování a hodnocení. Taková bdělá laskavá přítomnost má obrovský vliv na naše chování a stejně tak na náš postoj vůči ostatním. Mindfulness je pak umění vnímat radost i strach nebo vztek tak, jak přijdou a neposuzovat se za to, že by to mělo být jinak. Naopak potom dál díky jasnému vědomí, co se děje být schopen rozlišit, co je potřeba udělat a nenechat se zaplavit emocemi, myšlenkami, bolestí nebo nátlakem okolí a čímkoli dalším. Už tam slyšíte to propojení s emocemi?

V tomto miniworkshopu si nejdříve řekneme něco o mindfulness, pak vyzkoušíme praktické cvičení, které můžeme cvičit s dětmi pro rozvoj jejich mozku a pak si to vše propojíme se zvládáním vzteku. Na závěr si ukážeme praktické techniky, jak dětem pomocí všímavosti pomoct upustit páru - budu vám ukazovat praktický "košík na vztek" plný pomůcek právě pro tu první fázi vzteku.

Mgr. Paula Fassati Ph.D.

Jsem koučka a lektorka kurzů o výchově, vztazích a zvládání emocí. Při konzultacích pomáhám rodičům s emocema, aby jejich děti dostaly do života to nejlepší. Při své práci se zaměřuji na rozvoj emocionální inteligence, laskavosti, komunikace a mindfulness (všímavosti). Všechny moje aktivity najdete na www.paulafassati.cz. Založila jsem také projekt Lepší rodina, kde poskytuji webináře na téma rodičovství, zdravé nastavení digitálních technologií pro děti, partnerských vztahů a zvládání emocí. Aktuálně začínám psychoterapeuticý výcvik, jsem v mezinárodním výcviku pro mindfulness metodu zvládání stresu metodou Mbsr, abslovovala jsem koučovací, montessori a rodinný výcvik. S manželem máme dvě děti.

 

Celostní přístup ke komunikaci prostřednictvím vztahu emoce - řeč - mysl, tělo

Co se pod tímto označením skrývá se dozvíte v rozhovoru, kdy vám celostní terapeutka objasní, jak může  provést rodiče k pochopení vztahu osobních prožitků, emocí i řeči těla, které mohou úzce souviset s potížemi řeči u dítěte a navede vás k nalezení harmonie a lásky. Budeme se bavit o využívání různých technik v terapii s dětmi např. HANDLE techniky, prvky jogy, bodyterapeutické a relaxační techniky. Více prozkoumáme práci s rodiči na sebeuvědomování, seberozvoji, otevření srdce a přijetí sebe i dítěte v dokonalé celistvosti. Otevřeme i téma nejčastějších obav ze strany rodičů a jejich kladné ohlasy, pokud se rozhodnou s terapii začít.

Mgr. Martina Kolmanová

Celostní terapeutka řeči a komunikace, klinická logopedka, autorka principů celostní komunikace, koučka a jogínka, autorka obrázkových pomůcek Logopedie s úsměvem, aplikace Logotrona a pracovních sešitů Učíme se hlásku vydaných nakladatelstvím Euromedia.

celostnikomunikace.cz

logopediesusmevem.cz

Vzdělávání v přírodě

Vzdělávání v přírodě nabízí dětem jedinečné, úžasné smyslové zážitky a je jedním z nejúčinnějších nástrojů zlepšení duševní a fyzické pohody.

V přírodě děti rozvíjejí svou empatii, trpělivost, sebevědomí, zvědavost a zodpovědnost. Mají možnost přirozeně zlepšovat své pozorování, komunikaci, spolupráci a způsoby řešení problémů. Našim cílem je proces učení, nikoli konečný výsledek. Díky tomuto postoji se děti stávají kreativnější, kritičtější, intuitivnější, inovativnější a aktivnějšími mysliteli.

Pojďme společně nahlédnout jak takové vzdělávání v přírodě funguje v praxi.

George Năzăreanu

Jsem zvědavý biolog, výtvarník, vypravěč, National Geographic Educator a průzkumníkem jsem byl již od svých 5 let. Pracoval jsem 10 let ve vzdělávacím a vědeckém výzkumu v Národním přírodovědném muzeu a posledních 5 let pracuji jako učitel přírodopisu na Karin's Kids Academy v Bukurešti (Rumunsko).

S vědomím, že hra je nejúčinnějším způsobem, jakým se děti učí, vyvíjím inovativní vzdělávací projekty založené na hře v rámci vzdělávání v raném dětství na Karin's Kids Academy a inspiruji děti, aby rozvíjely myšlení svého vnitřního průzkumníka prostřednictvím autentických zkušeností.

Toto sezení je praktickým workshopem o tom, jak přistupovat ke vzdělávání v přírodě a jak rozvíjet myšlení průzkumníka.

Úterý 12. října 2021

Kluci zůstanou kluky

Učitelé jsou často frustrováni agresivitou, nepozorností, dezorganizací a nezapojením chlapců. Chlapci často během celé školní docházky zaostávají za dívkami. Proč?

Biff Maier v přednášce, podložené současnými poznatky z neurovědy, odliší normální vývoj chlapců od chování, které je oprávněně znepokojující. Prozkoumá fyzické i psychické rozdíly mezi chlapci a dívkami a rozdíly v jejich výchově. Nakonec pomůže identifikovat způsoby, jak navrhnout prostředí tak, aby splňovalo fyzické a sociálně-emocionální potřeby chlapců.

Biff Maier

William (Biff) Maier působí jako ředitel fakulty v Lexington Montessori School ve státě Massachusetts. Je spoluautorem Montessori Elementary Teacher Training Collaborative (METTC) v Lexingtonu ve státě Massachusetts. Biff také spolupracuje s Centrem pro Montessori studie ve Vancouveru v Britské Kolumbii a s Mezinárodní Montessori vzdělávácí institucí na Tchaj-wanu.

Biff se věnuje Montessori od roku 1974. Moderuje semináře a působí jako konzultant a mentor v Emerging Leader Fellows pro AMS. Jako bývalý předseda sekce učitelů AMS působil v AMS National Board of Directors. V roce 2020 získal ocenění AMS Living Legacy Award. Biff má titul bakaláře v psychologii z Duke University a magisterský titul v oboru pedagogiky z Xavier University, kde také získal kvalifikaci AMS 3-6 a 6-9. Dále je držitelem kvalifikace AMI 6-12 z italského Bergama.

Biff je ženatý s psychiatričkou, která soukromě praktikuje v Arlingtonu ve státě Massachusetts. Mají dvě dospělé děti, které jsou absolventy Montessori škol. Ida je lingvistka a romanopiskyně žijící v Paříži. Ted je čerstvý absolvent vysoké školy a nyní pracuje jako poradce v oblasti soudních sporů v New Yorku.

Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let

Přednáška obsahuje praktická doporučení např. o tom, jak jednoduše, správným přístupem ve výchově, předejdeme vlastním stížnostem na tzv. neposlušné děti.  Seznámíme se se základními pravidly, když chceme podpořit a rozvíjet dětskou mysl. Otevřeme téma, jak škodí dětem spěch dnešní doby. A proč si dnešní matky neumí vymezit čas na výchovu, když výchova je vlastně projev lásky a to stojí čas. Důležitou součástí je také pochopení vlastních rolí, vytvoření návyků a rozdělení každodenních aktivit celé domácnosti rovnoměrně mezi všechny členy. Co tedy hledat za úspěchem ve výchově - otevřenou komunikaci, cit, nadhled a hlavně vnitřní klid.

PhDr. Lidmila Pekařová

Paní doktorka Pekařová vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Má za sebou třicettři let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro manažery, pedagogy a širokou veřejnost. Primářka oddělení Rehabilitace II v Hamzově léčebně v Luži -Košumberku. Je autorkou dvou knih „Jak žít a nezbláznit se“, (nyní osmý dotisk), což je slabikář výchovy krok za krokem a knihy s názvem S.O.S., což jsou příběhy ze života lidí a řešení jejich problémů.

drpek.cz

Šance na kvalitní život s dyslexií či jinými specifickými poruchami učení

Všechny specifické poruchy učení jsou v rozhovoru do podrobností rozebrány. Bavily jsme se o různorodých příčinách, symptomech, ale také o praktických možnostech řešení. V rozhovoru zaznívají odkazy na doporučenou literaturu, pracovní listy a cvičebnice. Dozvíte se konkrétní osvědčené tipy, jak v případě těchto specifických poruch učení postupovat. Tou největší nutností je najít konkrétní potřeby daného dítěte, které je třeba rozvíjet. Měli bychom mít na paměti, že děti, které se s některou z poruch potýkají, tak jsou velice chytré a mají mnoho pozitiv, které je třeba vyzdvihovat.

Mgr. Kamila Kunická

Psycholožka Kamila Kunická se zaměřuje na dětskou psychologii, poskytuje odborné poradenství dospělým, rodičům, kteří řeší vývojové potřeby svých dětí. Zabývá se mimo jiné také specifickými poruchami učení - dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii.

psychologicke-poradenstvi.cz

Hledání talentů u dětí začíná osobním rozvojem jejich rodičů

Poutavý rozhovor jako inspirace z cesty, kterou si pro výchovu svých dětí, zvolili manželé Martochovi. Objevíte užitečné nápady pro zjištění talentů vašich dětí a jak efektivně začít tím, že se ponoříte do vlastního seberozvoje. Dozvíte se, jak se stát "zralým rodičem", který umí pracovat se svými emocemi, má kritické myšlení a zároveň dokáže přijímat odpovědnost za své chyby. K tomu vám poskytneme tipy na knihy, které stojí za prolistování. Zároveň vám poradíme, jak s nimi pracovat a nestát se obětí "knižního/duchovního turismu".

Michal Martoch

Již více než 15 let rozvíjí potenciál manažerů, týmů a firem. Věří, že hluboká práce s autenticitou je základním klíčem k úspěchu v rychle se měnícím světě. Vede rozvojové poradenství pro špičkové manažery, majitele firem, podnikatele, kteří jsou mnohdy zároveň rodiče. Provází je hlubokou transformací, která se postupně projeví na úspěchu a pocitu naplnění v pracovní i osobní rovině.

talentwork.cz

Výchova ke ctnostem

Koncept výchovy ke ctnostem je užitečným pomocníkem pro domácí výchovu i školní praxi. Paní Martina Pospíšilová je velkým příznivcem této metody, jelikož má osobní pozitivní zkušenost s jejím zavedením do školního prostředí. V praxi to znamená, že učitelé využívají v různých situacích speciální metodické pomůcky "karty ctností", které mají za cíl pomoci dětem pojmenovat abstraktní pojmy jako odvaha, sebelásky, přátelství, pospolitost, atd.). Díky názornosti těchto ctností dokáží pak lépe pochopit své vnitřní kvality osobnosti.

Mgr. Martina Pospíšilová

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. V "klasické" škole nikdy neučila a je moc ráda, že ji životní cesty přivedly k alternativnímu vzdělávání, které by se podle Martiny mělo stát standardem.

Při ročním pobytu v Německu měla možnost být na praxi v Montessori škole, tento pedagogický směr ji uchvátil a jí dává smysl. Ve chvíli, kdy začala pracovat s dětmi, nastalo její celoživotní nekončící sebevzdělávání. Absolvovala kurzy Montessori pro MŠ, Matematika hravě a zábavně s Birgit Griep, Vstupte do ticha s Vlastou Hillebrandovou, Montessori kurz se Zuzkou Prémou ( 6 - 9 let), kurz od Prázdninové školy Lipnice - ZaHRAda - Výchova ke ctnostem, Diplomový montessori kurz pro věk 3-16 let (Claus-Dieter Kaul).

V přítomnosti dětí se nechá fascinovat jejich upřímností, bezprostředností, smíchem a nekončící energií. Z kurzu ZaHRAda si odnesla osobní a hluboký prožitek a proto se karty ctností staly součástí její práce. Pracovat s dětmi na jejich vnitřních kvalitách je velice důležité a obohacující i pro Martinu samotnou, vidí to i u svých dvou dospívajících dětí. Martina nyní působí jako průvodkyně v prvním trojročí ve FiveStar Montessori škole.

Středa 13. října 2021

Pozitivní disciplína doma

Život s dětmi může být někdy náročný. Ale nemusí to tak být!

V této jedinečné přednášce se seznámíte s výhodami začlenění nástrojů pozitivní disciplíny do vaší výchovy. 

Společně určíme, jaký je váš výchovný styl a jak ho co nejlépe využít. Dozvíte se, proč trest není téměř nikdy správnou odpovědí na nevhodné chování a jaké jiné techniky můžete použít.

Všichni chceme být laskavými milujícími rodiči, přesto nemáme vždy k dispozici nástroje a strategie, které jsou k tomu nezbytné, zvláště pokud to není způsob, jakým jsme byli vychováni.

Naučíte se důležité techniky k rozvíjení spolupráce ve vaší domácnosti a také objevíte mocný nástroj, jak skutečně vědět, co vaše dítě v daném okamžiku potřebuje.

Jeanne-Marie Paynel

Jeanne-Marie Paynel, M.Ed, je mentorkou rodičů a konzultantkou, která vede rodiče, aby se zbavili pocitu přehlcení a s lehkostí si užívali výchovu soběstačných a flexibilních dětí.

Je hostitelkou podcastu The Art of Parenting a zakladatelkou Your Parenting Mentor (dříve Voila Montessori), kde vede nastávající rodiče, pečovatele a rodiče malých dětí při jejich přípravě i přípravě jejich domovů tak, aby společně s dětmi úspěšně zvládli první roky jejich života.

Věří, že podporující a klidná atmosféra doma umožní každému dítěti vzkvést v samostatného, sebevědomého a schopného studenta. Kombinuje své tři vášně: Montessori, vědomé rodičovství a pozitivní disciplínu.

Jejím posláním je pomáhat rodičům ocenit skutečnou důležitost jejich role - nikoli jako služebníci nebo učitelé, ale jako podporovatelé a průvodci přirozeným vývojem svých dětí.

Odemykání dětského potenciálu

Každé dítě se narodí jako originál s celou řadou talentů a silných stránek. Klasická škola je však bohužel často příliš nerozvíjí a zaměřuje se pouze na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, podpořit jejich rozvoj a naučit je začít je efektivně využívat.

Projekt Odemykání dětského/studentského potenciálu pomáhá dětem pochopit, jaké jsou jejich individuální talenty a odhaluje možnosti, jak je využívat. A to jak během studia, tak v osobním a později i pracovním životě. Pokud totiž dojde k propojení talentů s tím, co člověka baví, naplňuje, souzní s jeho hodnotami, v čem se chce a může zlepšovat, s největší pravděpodobností nalezneoblast, v níž bude úspěšný a zároveň i šťastný.

Nejen pro rodiče, ale i pro učitele či trenéry je to velmi těžká role, ale není vždy nutné na to být sám a zvládnout vše napoprvé či perfektně. Zkusme tedy zapojit do procesu sebepoznání také děti a přicházet na novou cestu rozvoje společně.

Kateřina Krůtová (Novotná)

Lektorka a spoluautorka projektu Odemykání dětského potenciálu. Kromě seminářů věnovaným dětem a rodičům, se plně věnuje také vedení kurzů pro studenty či přednáškám a workshopům pro rodiče a učitele.

Pod vedením jejího kolegy Jana Mühlfeita prošla koučovacím výcvikem a nyní je členkou harvardského institutu koučinku. Spolu s Janem také vydali knihu Odemykání dětského potenciálu (Albatros, 2018), která se stala bestsellerem, a knihu Rodina jako Tým (Albatros, 2021).

Katka se aktivně věnuje nejrůznějším formám vzdělávání, prošla mimo jiné Montessori kurzem a s radostí se ve volném čase věnuje canisterapii. V neposlední řadě je šťastnou maminkou.

Jan Mühlfeit

Globální stratég, kouč vrcholových manažerů a autor bestselleru The Positive Leader (Pearson 2016)/ Pozitivní leader (Albatros Media 2017). Jeho osobním posláním je „pomáhat jednotlivcům, organizacím a zemím po celém světě odemykat jejich lidský potenciál“. Jan má za sebou velmi úspěšné budování a vedení týmů během své téměř 22leté kariéry ve společnosti Microsoft, kde pracoval na různých vedoucích pozicích. Jeho poslední působení v této high-tech korporaci bylo v roli Prezidenta pro Evropu (2007-2014). Na základě jeho hlubokých znalostí a zkušeností vytvořil zcela unikátní metodiku, jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy. S touto metodikou pracuje ve svých seminářích „Odemykání lidského potenciálu“ a „Odemykání týmového potenciálu“ po celém světě, kde učí jednotlivce i týmy, jak odhalit jejich silné stránky a najít v nich to nejlepší. Jeho techniky jsou cenné pro koordinaci růstu podnikání a ukazují organizacím, jak vytvářet synergie v týmu, inspirovat lidi prostřednictvím pozitivního vedení a poskytovat optimální výkon prostřednictvím flow.

Společně s Kateřinou Krůtovou (Novotnou) vytvořili speciální semináře pro děti, studenty, rodiče, učitele a trenéry pod záštitou projektu „Odemykání dětského potenciálu", který vede nejen děti k sebepoznání a nalezení své osobní jedinečnosti.

Fonemické aktivity jako příprava na smirková písmena a pohyblivou abecedu

Děti, které mají potíže rozpoznat písmena při používání smirkových písmen nebo pohyblivé abecedy pravděpodobně potřebují získat větší fonemické povědomí.

Tento workshop vás provede konkrétními aktivitami, které dětem pomohou:

  • izolovat zvuky v mluvených slovech, aby pochopily, že
    písmena na smirkových písmenech jsou symboly, které představují zvuky řeči
  • rozklíčovat slova tak, by dítě slyšelo jednotlivé zvuky a pochopilo, že zvuky v řadě za sebou tvoří slovo

Lisa představí jednoduché aktivity pro rozvoj fonemického povědomí a pomůže vám tak připravit dítě na čtení a psaní. Ukáže, proč je pro děti snazší naučit se zvuky písmen a poté použít tyto fonetické znalosti k vytváření slov s pohyblivou abecedou. 

Lisa Adele

Lisa je držitelkou AMI diplomu. Po ukončení studia na Foundation for Montessori Education v Torontu několik let vedla děti školkového věku na akreditované Montessori škole v Kanadě. Lisa nyní podporuje rodiče v domácím vzdělávání v rámci svého fonemického programu Playful Path to ReadingTM. Navštivte www.LisaAdele.com, kde se dozvíte více a můžete se zaregistrovat na její bezplatný kurz. Naučíte se čtyřkrokovou metodu, díky které bude pro vaše dítě zábavnější a jednodušší naučit se číst doma pomocí Montessori aktivit!

Pohyb, emoce a smysly jako cesta pro řešení ADHD

V rozhovoru se dozvíte jaký je rozdíl mezi ADHD a ADD, seznámíte se s různými úhly pohledu přístupu k dětem s ADHD a také uslyšíte více o různorodých příčinách, které paní Poláková studuje do velkých detailů. Rozhovor je plný příkladů z praxe, naděje a pozitiv jak pro děti, tak i rodiče a učitele. Důležitým sdělením je myšlenka, že nikdy není pozdě začít se změnou!"

Mgr. Petra Poláková

Petra Poláková o sobě říká, že je intuitivní fyzioterapeut, psycholog a pedagog. Je autorkou knihy - Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly: Pozorné a spokojené dítě. Miluje práci s dětmi a je zakladatelkou neziskové organizace Institut náprav neurovývojových poruch, z. s., která zajišťuje pohybové programy pro děti a kurzy pro učitele mateřských škol o tom, jak se cítit lépe díky relaxačním technikám. Její srdcovou záležitostí jsou děti neklidné a nesoustředěné, do kterých se umí skvěle nacítit a dokáže tak pochopit jejich potřeby a najít cestu ke změně. Ve své praxi se zaměřuje na tři důležité oblasti - pohyb, emoce a smysly, které spolu úzce souvisí a jsou neoddělitelné při práci s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). 

adhdpraha.cz

Co budou potřebovat děti budoucnosti, aby mohly růst

Dozvíte se, že impulsem pro rozvoj jejího podnikání se stal zájem jejich vlastních dětí o plánování aktivit. Povídáme si o tom, že pro růst dětí je důležité znát sami sebe a učit se z vlastních chyb. Že je třeba posilovat emoční inteligenci a rozvíjet dovednosti jako je respekt, empatie, přijímání a rozvoj vlastních pocitů. Pro budoucnost je třeba mít nastavení mysli tvůrce a podporovat kreativitu u dětí, aniž bychom je hodnotili. V rozhovoru uslyšíte konkrétní příklady ze života, které vám mnohdy vyloudí úsměv na tváři.

Štěpánka Vontrobová

Lektorka a autorka didaktických pomůcek KIDEDU, její profesí a vášní je učitelství, kterému se věnuje svoji vlastní cestou. Štěpánka pořádá online kurzy a workshopy pro rodiče, jedním z nich je např. kurz "Samostatné děti Svobodnější rodič", což je 8týdenní osvobozující mentoring. Zároveň je iniciátorkou kongresu pro rodiče "Děti budoucnosti".

Kidedu.cz
Kidedu.cz/samostatne-deti

Čtvrtek 14. října 2021

Důležitost napojení se na naše dítě v prvních třech letech jeho života

Život je řetězem vytváření citových pout a vždy směřuje k něčemu většímu a lepšímu.

Dnes více než kdy jindy by mělo být zacházeno s emocionální stránkou vývoje dítěte opatrně a vědomě. Jako dospělí hrajeme velkou psychologickou roli v procesu vytváření citových pout dítěte tím, že modelujeme zdravé lidské postoje a chování. Pojďmě společně objevit proč jsou citová pouta tak nezbytná pro vývoj dítěte.

Gabriela Velazquez

Gabrielina Montessori cesta začala už jako dítě. Její matka byla Montessori učitelkou, školní léta prožila v Montessori škole v Mexiku. Bylo tedy velmi přirozené, že se po dosažení dospělosti také rozhodla věnovat Montessori vzdělávání. Získala diplom AMI 0-3. Po více než 20 letech práce v Montessori školách v Mexiku a ve Spojených státech Gabriela dokončila náročný program AMI Training of Trainers a byla jmenována trenérem AMI pro věk 0-3. Pracovala na vzdělávacích kurzech pro průvodce dětí ve věku 0-3 v Argentině, Denveru, San Diegu a na Tchaj-wanu.

Nedávno prezentovala 0-3 asistentské kurzy ve Phoenixu, Číně, Argentině, Španělsku a Mexiku. Působí jako lektorka, konzultantka, zkoušející pro AMI a je ředitelkou výcviku na Southwest Institute of Montessori Studies v Mesa v Arizoně, Instituto Montessori Valencia ve Španělsku a v Montessori Training Center Poznan v Polsku.

Rozvoj emoční inteligence u dětí

Podíváme se spolu na to, co je a není emoční inteligence a jak ji u dětí rozvíjet tak, aby jim i v budoucnu sloužila k nalézání pocitu smyslu a štěstí v životě. V začátku se zdržíme u nás dospělých: Uvědomíme si, jak to máme s pocity a pro hlubší porozumění se podíváme také na fungování emočních částí mozku. Probereme řadu konkrétních nástrojů pro konkrétní situace, které můžeme jako rodiče dětem dát, aby se ve světě emocí lépe orientovaly. Na závěr se také podíváme na pár užitečných produktů pro rozvoj EQ.

Mgr. Kateřina Trávníčková

Pro Kateřinu Trávníčkovou je montessori životním stylem. I proto založila citlivou a láskyplnou Školičku Šídlo, která se vymyká nejen vzhledem, ale především tím, že jsou v ní děti vedeny k rozvoji emoční inteligence. Kateřina se od střední školy věnuje psychologii a v současnosti je pohlcena neurovědami, díky kterým ostatním rodičům zpřístupňuje pochopení témat ve vztahu k sobě a svým dětem. Kateřina je v psychoterapeutickém výcviku a kromě rozvoje emoční inteligence u dětí konzultuje a přednáší také na téma rodičovských trablů jako jsou nelehké vztahy mezi sourozenci, digitální minimalismus u dětí, nástup do školky apod. Jako influencer se k těmto tématům dostává také na Instagramu, kde inspiruje svým přístupem k dětem. 

Technologie a děti v předškolním věku

Dozvíte se příběh, který stojí za vznikem založení neziskové organizace Replugme zabývající se digitální závislostí dnešní doby. Zároveň poskytující možnost vzdělávání v oblasti digitálních technologií nejen dětí, ale i rodičů, kteří mají u dětí v předškolním věku tu maximální možnost ovlivnit konzumaci digitálních informací. Všechna doporučení, která jsou v rozhovoru uvedena vycházejí z praktických zkušeností. Budete se moc zamyslet nad tím, jak jsou ve vaší rodině užívány telefony, tablety a počítače a proč není vhodné něco zakazovat, ale spíše se jako rodiče hlouběji zajímat o to, co děti na sítích dělají a zda je využívají jako nástroj pro svůj rozvoj. 

Karolína Presová

Socioložka, odbornice na digitální média a zakladatelka projektu Replug.me, jehož cílem je pomoci lidem najít zdravou rovnováhu v digitálním světě. Se svým týmem psychologů vede semináře pro děti na školách o tom, jak zdravě a smysluplně používat digitální technologie a jak předcházet digitálním závislostem a pomáhá také rodičům a učitelům dětský online svět chápat, aby v něm své děti nebo žáky uměli zdravě navigovat. Workshopy jim od roku 2017 prošlo rukama přes 13 000 dětí a rodičů učitelů a ředitelů škol.

Děti u lékaře - jak pracovat se strachem a jak se připravit?

Paní doktorka během rozhovoru poskytuje tipy a inspiraci na to, jak bychom se správně mohli připravit s dětmi různého věku (od miminek, přes batolata, předškoláky až po děti v pubertě ) na lékařské vyšetření. Vše je doplněno o příklady z praxe a také z jejího osobního života. V rozhovoru zazní i apel na rodiče, aby dali dětem možnost, svobodně vyjádřit lékaři to, jak se cítí a popsaly svoje pocity a až poté by měl rodič upřesnit stav dítěte. Dozvíte se, i jak to nedělat a čeho se předem vyvarovat. A celý rozhovor je zakončen myšlenkou, že jako rodiče nemusíme být vždy dokonalí a nemusíme si vyčítat pokud se něco nepodaří, naopak tak dětem ukazujeme naši lidskost. 

MUDr. Martina Holičková

Lékařka a maminka dvou dětí, která už od malička snila o tom, že se stane dětskou lékařkou. Po absolvování medicíny několik let jsem pracovala na dětském oddělení. Pediatrie je její velká láska, vášeň i radost. A její vlastní děti daly tomu celému ještě úplně jiný rozměr spojený s mateřskou láskou a o tom, jak některé věci v praxi (ne)fungují. Martina píše blog o prevenci a péči o děti s názvem "Pediatrie s láskou" a najdete ji také pod stejným názvem na Instagramu - @pediatrie_s_laskou

Sebehodnota: Aby si děti vážily sebe i druhých

Sebehodnota je pro člověka zásadní. Ovlivňuje, jak jsme v životě úspěšní a spokojení. Lidé s nízkou sebehodnotou se totiž rychle vzdávají, žárlí, podléhají druhým nebo soupeří místo spolupráce. Základy sebehodnoty se přitom vytvářejí od narození do předškolního věku, kdy je dítě zcela závislé na mínění dospělých – rodičů nebo učitelů. Co když nevědomě děláme něco, co vývoj sebehodnoty našich dětí narušuje? Ve videu se dozvíte, čeho se vyvarovat a jak sebehodnotu podpořit u různých typů dětí.

Šárka Miková

Motto: „V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme.“ C. G. Jung

Psycholožka, která přes 20 let poskytuje individuální poradenství dospělým i dětem a realizuje rozvojové programy pro firmy, školy i neziskové organizace. Své zkušenosti s tisícovkami dětských i dospělých klientů promítla do knih „NEJSOU STEJNÉ: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“ a „Ani mámy NEJSOU STEJNÉ: Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít“.

„Teprve když víme, PROČ někdo něco dělá, má smyl přemýšlet o tom, JAK na to budeme reagovat. To platí ve výchově, výuce, komunikaci i spolupráci. Proto se zabývám Teorií typů, díky níž můžeme odhalovat vnitřní motivy chování lidí, které vycházejí z vrozeného nastavení mozku. To totiž nemáme všichni stejné. V Teorii typů přitom není typ osobnosti omezující „škatulka“, ale příležitost postavit svou sebeúctu na tom, pro co máme přirozené vlohy, a rozšiřovat svůj potenciál skrze rozvíjení toho, pro co vrozené dispozice nemáme.“

teorietypu.cz

Pátek 15. října 2021

Věda jako součást praktického života

Přemýšlíte kdy je ten správný čas představit dětem vědu? Chtěli byste vědět jak vypadá Montessori přírodovědné vzdělávání?

Společně se podíváme na to, jak proces experimentování souvisí s praktickým životem a jak podporuje výkonné funkční dovednosti při přechodu z první etapy vývoje do druhé. Získáte užitečné tipy, jak představit vědu dětem a podpořit tak jejich zvídavost a přemýšlivost. 

Letty Rising

Letty je mezinárodní Montessori konzultantka. Je držitelkou diplomu AMI ve věku 6–12 let a M.Ed z Loyola University v Marylandu. V průběhu let působila jako učitelka na Montessori základní škole, koordinátorka vzdělávání, specialistka na domácí vzdělávání a ředitelka školy v několika různých Montessori komunitách. Ráda pomáhá mladým studentům objevovat jejich zájmy a silné stránky.

Zoe Rising

Specialitou Zoe je transformace Montessori přírodovědného vzdělávání na zábavné zkoumání pomocí Science Matters. Je držitelkou BS v biologii z UCLA a ráda hledá inovativní způsoby, jak sdílet svou lásku k vědě s ostatními. Už jako malá prohledávala dům ve snaze najít vhodný  materiál, aby mohla provádět své vlastní „personalizované“ experimenty, a nakonec své zkušenosti a znalosti přírodních věd uplatnila, když asistovala v základní Montessori škole.

Jak na logopedii s úspěchem

Dozvíte se více o tom, jestli dnešní děti potřebují mnohem častěji pomoc speciálního pedagoga - logopeda než-li tomu bylo v minulosti. Zda lze určit příčiny vady řeči u dětí, a kdy je třeba vyhledat pomoc odborníka. V rozhovoru zazní i to, jak přirozeně motivovat děti k trénování logopedie, jaké jsou nejčastější dotazy od rodičů, jejich obavy, ale i pozitivní příklady z praxe. Povíme si o tom, jak může individuální přístup učitele/průvodce k dítěti díky Montessori vzdělávání, mít skvělý dopad na celkový vývoj dítěte. Rozptýlíme případné obavy týkající se on-line logopedické konzultace a povíme si, jak je pro správnou řeč důležitý pohyb v přírodě a práce s dechem. Dostanete také tipy a doporučení na odbornou literaturu a pracovní listy.

Mgr. Petra Pelikánová

Již 15 let pracuje jako speciální pedagog - školní logoped. Zaměřuje se na individuální poradenství v oblasti jazykové výchovy, řečové prevence a předškolního vzdělávání. Jejím cílem je pomáhat dětem v souladu s principy Marie Montessori. Je zakladatelkou úspěšné facebookové skupiny Logopedie s úspěchem, kde sdílí s ostatními své zkušenosti a případně radí, jak se vypořádat s různými úskalími v logopedii.

logopediesuspechem.cz

Ego dospělého jako překážka ve vývoji dítěte

Poslední dobou si lidé přestávají všímat, dělat si vlastní reflexi, jestli toho nedělají moc a nebo málo. Poutavé povídání o různých rodičovských mechanismech plného konkrétních příkladů z praxe. Budete se moci zamyslet nad tím, zda toto téma náhodou nepatří do vašeho života. Seznámíte se blíže s typickými rysy dávající maminky, kontrolující maminky a maminky očekávající dávání. A podrobněji se dozvíte, co se skrývá za rolemi ženy jako oběti, mučednice, spasitelky nebo krvácející empatičky.

Irena Kubantová

Říká o sobě, že je "ladička procesu" a že vlastně důvodem, proč pracuje je to, že zachraňuje sama sebe. Baví ji koukat na lidi a poslouchat jejich příběhy. Dodává know how - mazivo - pro ty, kteří chtějí, aby jejich rodinný stroj fungoval hladce. Mluví o tom, že respekt k sobě, partnerovi a dětem je jedna z nejpodstatnějších kvalit, co v českých rodinách chybí, a prakticky se s tím rodiče nemají kde setkat v praxi.

irenakubantova.cz

montessori-praxe.cz

Vše co potřebujete vědět, abyste mohli začít s Montessori doma (0-3 roky)

Povíme si, co vlastně znamená „Montessori doma“ pro děti od narození do tří let. Co potřebujeme k tomu, abychom s ním mohli začít. Jaké principy jsou důležité a jak je poměrně snadno a rychle můžeme začít aplikovat. Ukážeme si, jak připravit prostředí na
příchod miminka, jak ho proměňovat s ohledem na jeho vývoj a věk.

Co můžeme dítěti doma nabídnout a jak s dětmi komunikovat.

Uvidíte, že než investovat spousty peněz do drahých pomůcek, bude nám stačit pár jednoduchých úprav a s montessori budete moci začít ještě dnes, ať už máte doma miminko nebo batole.

Zavést tyto změny je především o odvaze dospělého začít měnit sám sebe, vydat se cestou spolu s dítětem, být otevřený životu. Nasměruji Vás tedy na cestu vědomého rodičovství.

Michaela Willheimová

Mgr. Michaela Willheimová

Už od malička jsem měla jasno, chtěla jsem být herečkou nebo učitelkou. Obojí se mi vlastně splnilo. Nelze být dobrou učitelkou bez špetky hereckého umu. Umět děti zaujmout, ale nepřehrávat.

Nikdy jsem ale nechtěla učit tak, jak jsem to zažila na sobě v dětství. Věděla jsem, že to musí jít i jinak. Na střední škole jsem to objevila a jsem za to nesmírně vděčná. Byla jsem tehdy na praxi v montessori školce u úžasné paní učitelky Věry s mezinárodním montessori vzděláním.

Měla jsem tehdy obrovské štěstí, že jsem natrefila na autentickou montessori školku, kde jsem viděla, jak je vše propojené a geniálně to funguje. Byl to pro mě tak silný zážitek, že si dodnes pamatuji jména všech dětí. Už jsem věděla, jak chci učit, ale také co chci jednou pro své děti.

To vše jsem našla v Montessori přístupu, který se stal mojí životní cestou. Už 14 let pomáhám dětem tak, aby to dokázaly samy, a dospělým, aby dokázali být pro své děti průvodci na jejich cestě, nikoli vůdci či učiteli.

Vystudovala jsme střední pedagogickou školu – obor učitelství pro MŠ a PedF UK v Praze – obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Poté jsem absolvovala mezinárodní Association Montessori International výcvik pro věk 0-3 a výcvik pro děti 3-6. Stála jsem u zrodu RC Paleček, kde jsme začali s konceptem Montessori pracoven a RC Andílek (nyní Montessori školy Andílek), kde jsem založila montessori třídu pro batolata.

V současné době jsem spoluautorkou projektu Žijeme montessori, kde pracuji jako průvodkyně rodičů a dětí od narození do 3 let v montessori pracovnách, mentorka, konzultantka a lektorka pro rodiče a pedagogy. Jsem také spoluautorka montessori online kurzu, jak na montessori doma.

www.dokazestosam.cz   www.zijememontessori.cz

Líbí se vám seznam přednášek?

Registrujte se na konferenci již dnes 🙂