Emoční bankovní účet

Když přijde na udržování a zlepšování našich vztahů s druhými, opravdu se mi líbí myšlenka tzv. „emočního bankovního účtu“, se kterou přišel Stephen R. Covey. On sám tento pojem definuje jako metaforu, která popisuje množství důvěry, která byla vybudována, a po nějaký čas nastřádána, v jakémkoliv vztahu. Je to pocit bezpečí, který cítíte, když jste v přítomnosti s dalším člověkem. Tento účet, jako každý jiný bankovní účet, začíná na nule. A stejně jako s každým jiným bankovním účtem, na něj můžete vkládat, či z něj vybírat. Jediný rozdíl je, že nevkládáte objemy finanční, ale emocionální. Když vkládáme na něčí účet pozitivní emoční zkušenosti, jejich láska, důvěra a pocit bezpečí s námi vzrůstá. Ve výsledku se náš vztah vyvíjí, roste a prohlubuje. Pokud budeme na tento účet s konkrétním člověkem dávat pozitivní vklady, určitě budeme mít dostatečné rezervy do budoucna na případné chyby, nesrovnalosti a nedorozumění, které se v našem vztahu mohou objevit a kterými z našeho účtu budeme vybírat.

Je určitě jasné, že v našem vztahu s dětmi je moc důležité, abychom na tomto účtu byli vždy v plusu…  Nejen proto, abychom měli do budoucna z čeho čerpat při našich „slabších chvilkách“… Ale i proto, aby náš vztah stále kvetl a mohl se prohlubovat. Ale jak na to? Každý z nás určitě dělá to nejlepší, co je v jeho silách… Každý chceme mít krásný vztah nejen s našimi dětmi…

Sonnie McFarland popisuje šest bodů, které mohou pomoci vkládat pozitivní zkušenosti do emoční banky našich dětí…

–       Rozumět a podporovat jejich zájmy…

–       Chovat se k našim dětem s respektem, laskavostí a ohleduplností

–       Dodržovat sliby

–       Jednat čestně

–       Upřímně se omluvit, když špatně odhadneme situaci nebo s dětmi jednáme nesprávně

–       Dávat najevo nepodmíněnou lásku

Je logické, že pokud bychom nevkládali na tento imaginární emoční účet našeho dítěte dostatečně často, při našich slabších chvilkách, kdy jsme nepozorní, kdy toho máme sami dost a kdy z nějakého důvodu nemůžeme dostát svým slibům, z účtu budeme vybírat. Namísto důvěry se tak v našem vztahu bude šířit nedůvěra a zůstatek na účtu se bude snižovat. Pokud výběrů bude více než vkladů dlouhodobě, náš vztah se bude pomalu rozpadat a chování našeho dítěte bude čím dál méně spolupracující a pro nás méně akceptovatelné. My budeme jen frustrovaní, podráždění a zklamaní jak v našem dítěti, tak v nás samých. Čím menší je zůstatek na našem účtu, tím méně máme trpělivosti, důvěry a naděje.

Tak že… co s tím? Namísto výběrů v podobě negativních komentářů, posměšků, sarkasmu, nesplněných slibů, lží, netrpělivosti… Vkládejme! Vkládat můžeme milá slova, pohlazení, úsměvy, zdvořilost, lásku, úctu, trpělivost, naslouchání s empatií, promyšlené reakce, společně strávené radostné okamžiky…

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.