Jak pracovat s dětmi

se speciálními potřebami

Online video kurz pro rodiče a učitele

Každý z nás chce umět pomoci dětem, které to potřebují

Tento kurz obsahuje přednášky od mezinárodních Montessori lektorů, rozhovory s psycholožkou, terapeutkou a klinickou logopedkou. Pro všechny zmiňované odborníky je společné to, že práce s dětmi je jejich životním posláním a dělají vše pro to, aby se stále zlepšovali a předávali svoje znalosti dále.

Výhodou pro vás je to, že se dozvíte konkrétní příklady z praxe a odpovědi na nejčastější otázky, které řeší rodiče a učitele z mateřských škol při práci s dětmi s některou ze specifických (vývojových) vad. Dostanete jedinečnou příležitost ověřit si to, co se v této oblasti odehrává v zahraničí, posoudit jejich cestu, příklady z praxe a jiný pohled na věc.

Proč právě s námi?

Získejte cenné informace ověřené praxí z pohodlí domova! Formát našeho kurzu je plně online, k přednáškám získáte po zaplacení neomezený přístup. Kromě inspirativních přednášek pro vás lektoři připravili také bonusy, které ještě více prohloubí vaši znalost tématu. 

Cenné informace

7 přednášek a rozhovorů od zkušených českých i zahraničních odborníků, které jsou plné teoretických a praktických informací ověřených od rodičů a učitelů mateřských škol.

Plně online

K videím získáváte po zaplacení okamžitý a neomezený přístup! Zajímavé přednášky si můžete kdykoliv přehrát znovu.

Nový pohled na věc

Každý jsme jiný, a proto na každého z nás platí různé formy přístupu. Stejné je to i u dětí, kdy rodiče musí zvážit různé okolnosti a dívat se směrem, který na první pohled není zcela jasný, ale vždy by měl být vstřícný k potřebám dítěte.

Bonusy pro vás

Získáte doporučení konkrétní odborné literatury k hlubšímu prozkoumávání jednotlivých témat a odkazy na související videa s odborníky a vhodné workshopy.

Co se mimo jiné dozvíte?

 • Jak čelit příčinám rostoucího počtu dětí s některou ze specifických vývojových vad?
 • Jak přistupovat k dětem, které nejsou tzv. "perfektní" a potřebují více naší pozornosti?
 • Jaké zkušenosti mají s inkluzivním vzděláváním v Montessori třídách ve světě?
 • Jak pomocí propojení pohybu, emocí a smyslů najít cestu ke změně pozornosti dětí?
 • Co se skrývá pod pojmem celostní komunikace?
 • Jak se naučit budovat pozitivní vztahy, přizpůsobovat prostředí pro individuální požadavky dětí?
 • Jak nepropadat zoufalství a snažit se přistupovat k logopedii s úspěchem?
 • Jaký budou mít vliv specifické poruchy učení u dětí na jejich budoucí život v dospělém věku?

Na co se můžete těšit?

V rámci kurzu získáte přístup k sedmi video-přednáškám českých i světových specialistů, zabývajících se dětmi se speciálními potřebami. 

Debbie Reber

Výchova dětí se speciálními potřebami

Maria Eva Chaffin

Jak reagovat na různá chování dětí ve školkové třídě

Petra Poláková

Pohyb, emoce a smysly jako cesta pro řešení ADHD

Kamila Kunická

Šance na kvalitní život s dyslexií či jinými specifickými poruchami učení

Pamela Shanks

Inkluzivní hodnoty jsou Montessori hodnoty

Petra Pelikánová

Jak na logopedii s úspěchem

Martina Kolmanová

Celostní komunikace jako propojení vztahu emoce - řeč - mysl a tělo

„Cesta, na níž se slabí stávají silnějšími, je táž jako cesta, na níž se silní zdokonalují.“

Maria Montessori

O přednáškách a lektorech

Výchova dětí se speciálními potřebami

Pro většinu rodičů, kteří zjistí, že jejich dítě má speciální potřeby, je toto zjištění přivede na cestu, kterou si předtím jistě neplánovali a netušili, že je čeká. V této přednášce Debbie hovoří o tom, jak zpracovat dětskou diagnózu neurodiverzity způsobem, který ctí a podporuje vaše emocionální zkušenosti.

Ukáže vám způsoby, jak vidět vaše dítě spíše optikou silných stránek než těch slabých a rodičovství z pohledu možností místo strachu tak, abyste vašemu dítěti pomohli osvojit si sebeobjevování a sebepoznání se. Ukáže vám také strategie pro změnu nastavení vašich myšlenek a činů, aby plně přijaly to, kým vaše dítě je.

Debbie Reber

Deborah Reber, MA, je rodičovská aktivistka, autorka bestselleru New York Times, moderátorka podcastů a řečník, který v roce 2016 posunul svou kariéru osobnějším směrem, když založila TiLT Parenting - skvělý zdroj informací pro rodiče, kteří vychovávají děti s různými speciálními potřebami. TiLT Parenting Podcast se stal top podcastem v kategorii pro děti a rodinu iTunes, s téměř 3 miliony stažení a velkým množstvím hostů, mezi nimiž nechybí významné vůdčí osobnosti v oblasti rodičovství a vzdělávání. Debbie je certifikovaným trenérem pozitivní disciplíny a pravidelným přispěvatel do Psychology Today a časopisu ADDitude Magazine. Její nejnovější kniha vyšla pod názvem Difference Wired: Raising an Exceptional Child in a Conventional World.

Jak reagovat na různá chování dětí ve školkové třídě

Cíle této přednášky:

 • Identifikovat rostoucí trendy studentů se speciálními potřebami a definovat, jak je Montessori metoda schopna uspokojit potřeby studentů s různými výjimečnostmi.
 • Naučit se a identifikovat tyto koncepty: chování, výkonné funkční dovednosti, sociální zapojení.
 • Naučit se budovat pozitivní vztahy, přizpůsobovat prostředí a využívat konkrétní intervence k uspokojení potřeb každého studenta ve třídě.
 • Pochopit důležitost pozorování a pravidelně ho provádět 
  Naučit se konkrétní intervenční strategie a adaptace lekcí, které můžete aplikovat při práci se studenty na 3 různých úrovních: celá skupina, malá skupina a 1:1
 • Optimalizovat vztahy se zaměstnanci, vedením a učiteli tak, abyste vytvořili týmy podpory a získali přístup k potřebným zdrojům.

Maria Eva Chaffin

Maria Eva Chaffin je původem z Venezuely. Je vdaná, má tři syny a dva psy. Právě dokončuje doktorskou disertační práci v organizačním vedení. Je držitelkou titulu Master of Science ve vzdělávání výjimečných studentů, magisterského titulu v oblasti obchodu, bakalářského studia speciálního vzdělávání a Montessori diplomu. Maria Eva je zakladatelkou Seeds of Life Montessori Academy a Challenging Children and Montessori, konzultantkou a členkou fakulty Sarasota University, kde je profesorkou magisterského Montessori programu. Má více než 21 let pedagogických zkušeností. Její velkou vášní je pracovat s dětmi se speciálními potřebami a od dokončení Montessori výcviku si tuto metodu zamilovala. Díky svým zkušenostem je přesvědčena, že Montessori metoda je pro děti tím nejlepším způsobem, jak se učit.

Pohyb, emoce a smysly jako cesta pro řešení ADHD

V rozhovoru se dozvíte jaký je rozdíl mezi ADHD a ADD, seznámíte se s různými úhly pohledu přístupu k dětem s ADHD a také uslyšíte více o různorodých příčinách, které paní Poláková studuje do velkých detailů. Rozhovor je plný příkladů z praxe, naděje a pozitiv jak pro děti, tak i rodiče a učitele. Důležitým sdělením je myšlenka, že nikdy není pozdě začít se změnou!"

Petra Poláková

Petra Poláková o sobě říká, že je intuitivní fyzioterapeut, psycholog a pedagog. Je autorkou knihy - Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly: Pozorné a spokojené dítě. Miluje práci s dětmi a je zakladatelkou neziskové organizace Institut náprav neurovývojových poruch, z. s., která zajišťuje pohybové programy pro děti a kurzy pro učitele mateřských škol o tom, jak se cítit lépe díky relaxačním technikám. Její srdcovou záležitostí jsou děti neklidné a nesoustředěné, do kterých se umí skvěle nacítit a dokáže tak pochopit jejich potřeby a najít cestu ke změně. Ve své praxi se zaměřuje na tři důležité oblasti - pohyb, emoce a smysly, které spolu úzce souvisí a jsou neoddělitelné při práci s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). 

Petra Poláková

ADHD Praha

Šance na kvalitní život s dyslexií či jinými specifickými poruchami učení

Všechny specifické poruchy učení jsou v rozhovoru do podrobností rozebrány. Bavily jsme se o různorodých příčinách, symptomech, ale také o praktických možnostech řešení. V rozhovoru zaznívají odkazy na doporučenou literaturu, pracovní listy a cvičebnice. Dozvíte se konkrétní osvědčené tipy, jak v případě těchto specifických poruch učení postupovat. Tou největší nutností je najít konkrétní potřeby daného dítěte, které je třeba rozvíjet. Měli bychom mít na paměti, že děti, které se s některou z poruch potýkají, tak jsou velice chytré a mají mnoho pozitiv, které je třeba vyzdvihovat.

Kamila Kunická

Psycholožka Kamila Kunická se zaměřuje na dětskou psychologii, poskytuje odborné poradenství dospělým, rodičům, kteří řeší vývojové potřeby svých dětí. Zabývá se mimo jiné také specifickými poruchami učení - dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii.

Psychologické poradenství

Instagram @detska_psycholozka

Inkluzivní hodnoty jsou Montessori hodnoty

Tato přednáška se zaměří na sladění hodnot, které podporují začleňování dětí, které se učí odlišně, stejně tak jako na sdílení hodnot, které zastáváme jako Montessori pedagogové. Pokud mi řeknete, že jste učitel, něco o vás vím. Pokud mi řeknete, že jste Montessori učitelem, vím toho mnohem víc. Jsou to naše Montessori hodnoty, které nás spojují a řídí naši každodenní praxi. Ať už inkluzi praktikujete, nebo ne, tyto inkluzivní hodnoty nabízejí cestu k porozumění, změnám a úspěchu a postupně se s nimi seznámíme. V přednášce nechybí dojímavé příběhy inkluzivních zkušeností v Montessori třídách. Odejdete s novým porozuměním toho, jak můžete změnit život vašich dětí.

Pamela Shanks

Pam Shanks se po celou dobu své učitelské kariéry věnuje jak Montessori, tak speciálnímu vzdělávání. Spolu s diplomem AMS pro věk 3-6 získala Pam magisterský titul ve speciálním vzdělávání na Univerzitě v Kansasu a během výuky v Kansasu získala licenci na vzdělávání v raném dětství, speciální pedagogiku v raném dětství a pro těžká kombinovaná postižení. Více než 30 let pracovala jako vedoucí učitelka ve školkové třídě ve škole Raintree Montessori School, Lawrence, KS. Koordinovala program inkluze na Raintree a zároveň působila jako supervizující učitelka pro studenty postgraduálního studia z katedry speciální pedagogiky KU umístěné v Raintree. Působila jako terénní konzultantka pro Inclusive Network of Kansas (INKS) a několik let byla instruktorkou pro Deafblind Intervener Program na University of East Carolina. Prezentovala na různých konferencích, včetně Montessori World Congress v Portlandu. Je autorkou mnoha článků o speciální pedagogice v Montessori prostředí. Byla přispívajícím autorem pro 2 knihy a je autorem několika online modulů na speciální pedagogická témata. V současné době pracuje jako vedoucí školy na Bowman School v Palo Alto v Kalifornii, kde nadále podporuje Montessori průvodce a inkluzivní vzdělávání. 

Logopedie s úspěchem

Dozvíte se více o tom, čím to je, že dnešní děti potřebují mnohem častěji pomoc speciálního pedagoga - logopeda než-li v minulosti. Zda lze určit příčiny vady řeči u dětí, a kdy je třeba vyhledat pomoc odborníka. V rozhovoru zazní nejčastější dotazy od rodičů, jejich obavy, ale i pozitivní příklady z praxe. Povíme si o tom, jak může, individuální přístup učitele/průvodce k dítěti díky Montessori vzdělávání, mít skvělý dopad na celkový vývoj dítěte. Dostanete také tipy a doporučení na odbornou literaturu a pracovní listy.

Petra Pelikánová

Již 15 let pracuje jako speciální pedagog - školní logoped. Zaměřuje se na individuální poradenství v oblasti jazykové výchovy, řečové prevence a předškolního vzdělávání. Jejím cílem je pomáhat dětem, ale v souladu s principy Marie Montessori. Je zakladatelkou úspěšné facebookové skupiny Logopedie s úspěchem, kde sdílí s ostatními své zkušenosti a případně radí, jak se vypořádat s různými úskalími v logopedii.

logopediesuspechem.cz

Celostní přístup ke komunikaci prostřednictvím vztahu emoce - řeč - mysl, tělo

Co se pod tímto označením skrývá se dozvíte v rozhovoru, kdy vám celostní terapeutka objasní, jak může  provést rodiče k pochopení vztahu osobních prožitků, emocí i řeči těla, které mohou úzce souviset s potížemi řeči u dítěte a navede je k nalezení harmonie a lásky. Budeme se bavit o využívání různých technik v terapii s dětmi např. HANDLE techniky , prvky jogy, bodyterapeutické a relaxační techniky. Více prozkoumáme práci s rodiči na sebeuvědomování, seberozvoji, otevření srdce a přijetí sebe i dítěte v dokonalé celistvosti. Otevřeme i téma nejčastějších obav ze strany rodičů a jejich kladné ohlasy, pokud se rozhodnou s terapii začít.

Martina Kolmanová

Celostní terapeutka řeči a komunikace, klinická logopedka, autorka principů celostní komunikace, koučka a jogínka, autorka obrázkových pomůcek Logopedie s úsměvem, aplikace Logotrona a pracovních sešitů Učíme se hlásku vydaných nakladatelstvím Euromedia.

celostnikomunikace.cz

logopediesusmevem.cz

ONLINE KURZ

Jak pracovat s dětmi se speciálními potřebami

6 přednášek českých i světových odborníků
Plně online a s neomezeným přístupem
Bonusy od lektorů zdarma

990 Kč

Ochutnávka zdarma

Nechcete kupovat zajíce v pytli? Chcete vědět, jakým způsobem jsou jednotlivé přednášky organizované a zda vás zaujmou? Podívejte se na krátké ochutnávky ze tří přednášek, ať víte, do čeho jdete.