Seguinovy tabulky

9.4.2013
By

seguin2Popis pomůcky

- matematická pomůcka
- 2 dřevěné krabičky s víkem obsahují vždy 2 desky rozdělené na 5 řádků
- 18 destiček čísly od 1 do 9 (2x)

1. sada „-NÁCT“

Všech pět řádků na první desce a první čtyři řádky na druhé obsahují číslici 10. Poslední řádek na druhé desce zůstává prázdný. Destičky s čísly od 1 do 9 lze zasouvat do rámečku a překrýt jimi nulu.

2. sada „-CET“

Na první desce jsou čísla od 10 do 50 a na druhé od 60 do 90. Poslední řádek zůstává prázdný. Destičky s čísly od 1 do 9 lze zasouvat do rámečku a překrýt jimi nulu.

 

Přínos pomůcky 

Pomocí Seguinovy tabulky se děti seznámí s číselnými symboly od 11 do 99, procvičují si je a zároveň si osvojují číselná pořadí.

 

Práce s pomůckou

-          Pomůcku použijeme ve chvíli, kdy s dítětem při práci s červenomodrými tyčemi nebo s perlovým materiálem „překročíme“ desítku: K perlové desítce přiložíme jednotku a řekneme „Jedenáct“. Takto lze pokračovat až do devatenácti. K osvojení použijeme tříkrokovou metodu („To je…“, „Kde je….“, „Co je to?“)
-          „A chceš vědět, jak se to píše?“
-          Přeneste obě desky z první sady na kobereček a položte je vedle sebe. Vezměte do ruky destičku s číslem 1 a zasuňte na pozici nuly v prvním řádku. Řekněte „Jedenáct“. Stejným způsobem pokračujte i v ostatních řádcích. Ukázka:  ZDE.
-          Následně vyzvěte dítě, aby si to také vyzkoušelo.
-          Důležité je, že dítě ví, že pod jednotkami je nula!!!
-          Další videoukázka je zde.

 

Kontrola správného provedení

Musí souhlasit pořadí číslic a žádná destička s číslicí nesmí přebývat.

Stejným způsobem pokračujeme i při práci s tabulkami druhé sady „- CET“ – ZDE.

 

Obměny práce s pomůckou 

1)      Při poukázání na číslici můžete vždy doplnit: „Jedenáct. Deset plus jedna je jedenáct.“ => SČÍTÁNÍ

2)      Vedle vzniklé číslice je možné vyskládat odpovídající počet z perlového materiálu.

seguin

 

 

 

 

 

 

 

3)      Dospělý ukáže na číslici a ptá se „Kolik korálků budu potřebovat?“ Dítě vyskládá korálky.

4)      Dospělý vyskládá libovolný počet korálků a dítě vytvoří nebo ukáže na odpovídající číslici

5)      Tuto aktivitu je možné spojit s psaním číslic do krupice.

 

Až když dítě zvládne práci s touto pomůckou je možné přejít pouze k používání kartiček = přechod od konkrétního (tyče, korálky) k abstraktnímu (číslice na kartičkách).

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odkazy - hezké Montessori blogy