Tresty versus přirozené (či logické) důsledky

Jaký dopad mají tresty na naše děti? Jak se děti cítí? Fungují tresty? Co se dá používat místo trestů?

S tresty je vždy spojeno velké množství emoci (často na obou strannách), které zabraňují tomu, aby se trestaná osoba vůbec zabývala svým chováním, či možnými způsoby nápravy. Vypadá to, že tresty fungují jen do té doby, dokud trvají jako hrozba… Ve chvíli, kdy není hrozba trestu, nic nebrání tomu, aby dítko dělalo to, co nemá. Jsou vlastně vnější motivací – dítko určité věci nedělá, nebo naopak dělá, jen pokud mu hrozí trest a nebo na něj čeká odměna. Ne proto, že by samo chtělo. Fyzické tresty dávají dítěti jasně najevo, že používání násilí je možné, že oni mohou také mlátit někoho dalšího.

Je ale rozdíl, mezi tresty a přirozenými (či logickými) důsledky činnů našich dětí, které bychom měli nechat dopadnout. Důsledkem toho, když dítě rozbije skleničku, je to, že si chvíli nemůže hrát a musí to uklidit. Důsledkem toho, že dítě uklízí večer velmi pomalu hračky, je to, že nezbývá už potom tolik času na čtení pohádky. Rozdíly mezi důsledky a tresty jsou zásadní:

– Důsledky vyjadřují realitu sociálního řádu, pravidel, nikoliv názor jedné dané osoby. Tresty naopak vyjadřují moc trestající osoby.

– Důsledky se logicky vztahují k chování dítěte. Vztah mezi chováním a trestem závisí jen na vůli trestající osoby, není logický. (Za rozbitou skleničku nemůžeš ven x rozbitá sklenička se musí uklidit, vylitá voda utřít).

– Když necháváme dopadnout důsledky, neobviňujeme dítě jako osobu, např. jak je nešikovné, jaké je nemehlo, jak na něj nikdy není spolehnutí. Jen konstatujeme, co se stalo. Naopak tresty často tyto morální odsudky obsahují.

– Důsledky směřují k nápravě do budoucna. Tresty jsou jen odplatou za minulost.

– Když vysvětlujeme důsledky činnů dítěte, používáme přátelský, nebo neutrální tón. Při trestání je tón nepřátelský, nadřazený, hněvivý.

– Důsledky budují vnitřní motivaci dítěte. Tresty jsou jen nástrojem vnější motivace a vytváření závislost na vnější motivaci.

(zdroj: Semináře ze série Respektovat a být respektován)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.