Červeno-modré tyče

Moc děkuji Hance za zpracování!

erveno-modre-tyePopis pomůcky:
– matematická pomůcka
– červenomodré tyče mají stejné rozměry jako červené tyče (10cm, 20 cm, 30 cm, atd.), liší se však barevně, jsou rozdělené na červené a modré dílky (vždy po 10 cm), každá tyč začíná červeným dílkem vlevo

Přínos pomůcky:
– seznámení s aritmetikou
– počítání od 1 do 10
– první sčítání a odčítání, násobení a dělení
– slovní zásoba: krátký, kratší, nejkratší, dlouhý, delší, nejdelší, číslice 1-10, plus, mínus, rovná se, více, méně

Seznámení s pomůckou:

1) Přeneste tyče na kobereček. Uchopení je stejné jako u červených tyčí – prsty za boční strany (vnímání délky). Pokud je tyč pro dítě příliš dlouhá, předvedeme dítěte svislé držení tyče s lokty u těla. Pohybujte se tiše a pomalu.
2) Tyče můžete na koberečku rozmístit libovolně a rovnat je podle délky (buď na stejném nebo druhém koberečku). Správnost pořadí překontrolujte pomocí nejkratší (červené) tyče.
3) Nyní můžeme dítěti říct „Stejně jako ty máš svoje jméno, i tyto tyče se každá nějak jmenují. Chceš vědět jak?“. Pokládejte dlaň na jednotlivé dílky a počítejte nahlas. Příklad: „Jedna, dvě, tři.“ Uchopte pevně tyč a řekněte: „To je Tři.“ Dítě po vás opakuje.
4) Jakmile tento krok dokončíte, promíchejte tyče a vyzvěte dítě: „Podej mi prosím tyč Čtyři.“, „Podej mi prosím tyč, která následuje.“, „Podej mi prosím tyč, která je před ní.“, apod. Tyče můžete skládat podle různých vzorců – od nejkratší po nejdelší, od nejdelší po nejkratší, od prostřední. Dbejte však na to, abyste použili vždy všechny tyče, neboť tvoří celek.
5) Třetím krokem je dotazování: „Jak se jmenuje tato tyč?“

Práce ve skupině:
Je-li dětí více, vybere si každý jednu tyč. Podle délky tyče řekne své jméno: „Já jsem jednička“, „Já jsem pětka“, atd.
Děti nejdříve trénují přenášení tyčí – např. soustředěnou chůzí po elipse.
Následně mohou děti začít hrát hru, při které hledají svého souseda, až nakonec stojí všechny v řadě a jiné dítě nebo učitel počítají nahlas dílky na tyčích a provádějí kontrolu.
Další možnosti : „Udělej tolik kroků, kolik je dílků na tvé tyči. A zpět!“
„Dupni u každého modrého dílku (sudá číslice). A zpět!!“
„Povyskoč u každého červeného dílku (liché číslice). A zpět!“
Trénink paměti: Jsme ve vedlejší místnosti a pošleme dítě např. pro tyč č. 5. Jakmile jsou tyče všechny opět srovnané. Vyzveme dítě, aby zavřelo oči nebo se otočilo a schováme si jednu tyč za záda. Dítě hádá, která chybí. Časem je možné odebrat i více tyčí současně.

Další varianty práce s červenomodrými tyčemi:

– PŘIŘAZOVÁNÍ kartiček s odpovídající ČÍSLICEMI příp. smirkovými číslicemi.

1
2

 

– Tuto aktivitu je možné spojit s přepisováním číslic do krupice:  3

 

– SKLÁDÁNÍ tyčí do různých obrazců dle fantazie dítěte nebo podle vzorových kartiček (ke stažení ZDE)

 

 

 

 

– POROVNÁVÁNÍ tyčí (delší x kratší / více x méně); později lze doplnit o znaménka < a >

4
– MĚŘENÍ DÉLKY: Jak dlouhá je postel, stůl… Jak široký je chodba, pokojíček,…My jsme tyče např. použili při znázorňování velikosti dinosaurů. Jestliže je uvedeno, že dinosaurus měřil 6 metrů, položíme tyč číslo 10 na zem a 6x ji překlopíme.

– Děti rády používají tyče ve svislé poloze (opírají se o ně jako o hůl, bojují jako s mečem, apod.). Zkuste přesměrovat jejich pozornost na MĚŘENÍ VÝŠKY: Která tyč mi sahá po koleno, která po pupík, která do podpaží, apod. Jak vysoký je sourozenec? Kolik tyčí potřebujeme, abychom změřili tátu? 😉

– DOPLŇOVÁNÍ k tyči č. 10:
Přikládání 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5 překlopit
Odebírání 5 překlopit zpět, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1
Zpočátku početní operace nepojmenovávejte. Až později můžete přidat znaménka PLUS, MÍNUS a ROVNÁ SE a doplnit jejich symboly na kartičkách.

– PŘEKLÁPĚNÍ tyčí (příprava na násobení): Přiložte k tyči č. 10 tyč č. 5 a překlopte (později 2×5=10), stejně tak můžete postupovat s tyčemi 4 a 2, 6 a 3, 8 a 4.

– Když už dítě ovládá počítání dílků na tyčích, vyzveme ho, aby pojmenovávalo pouze červené dílky (u modrých mlčí). A poté naopak pouze modré (u červených mlčí) => SUDÝ x LICHÝ

– V pokročilejší fázi lze prodloužit tyč č. 10 na 11, 12, 13, atd. a opět lze sčítat a odčítat, hledat liché a sudé, apod.

– Práci s tyčemi můžete doplnit pracovními listy (ke stažení ZDE). Vždy je ale třeba postupovat od konkrétního k abstraktnímu, tj. nejdříve umožnit dítěti práci a prožitek s tyčemi (svalová paměť) a poté teprve přejít k práci na papíře.

– Zajímavou obměnou je nahrazení tyčí například kostkami z Lega. Dítě se podílí na jejich výrobě; jednotlivé dílky se dají oddělit a lépe se tak znázorní přičítání a odčítání:

Přiřazování čísel k „tyčím“ a Přiřazování „tyčí“ k číslům

 

6

7– Tyče se mohou stát i součástí vašich narozeninových oslav 🙂 („A to je moje tyč“)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.